Posted on

Cena Európskej únie za vedu pre občanov oceňuje významné úspechy rozvoja vedomostí prostredníctvom posilnenia postavenia občianskej spoločnosti. Hľadajú sa teda nominácie z rôznych iniciatív, ktoré demonštrujú príklady spolupráce občanov s vedou a výskumom, ako aj vedcov a výskumníkov, ktorí sa angažujú v spoločnosti. Iniciatíva môže pozostávať z projektu, série projektov, aktivity alebo série aktivít. Výherné nominácie budú ocenené finančnou odmenou vo výške dvakrát 20 tisíc eur a 60 tisíc eur pre najvyššiu cenu. Návrhy je možné zasielať do 13. marca.

Kto môže získať grant?

Príklady typov vhodných iniciatív zahŕňajú:

 • (digitálny) humanitný výskum so zapojením občanov,
 • vedecká angažovanosť pre občanov s občanmi,
 • komunikácia vedy a výskumu s občanmi ako aj zapojenie občanov do komunikácie vedy a výskumu,
 • participatívny a participatívny umelecky vedený výskum,
 • vedecké vzdelávanie, ktoré zapája občanov a
 • iné vynikajúce iniciatívy v oblasti občianskej vedy, napr. pokiaľ ide o činnosti a výsledky, zainteresované strany alebo vplyv politiky.

Na aké aktivity dostanem grant?

Osobitne sa hľadajú iniciatívy, ktoré reagujú na strategické smerovanie výskumu a inovácií v Európskom výskumnom priestore. To zahŕňa iniciatívy, ktoré preukazujú excelentnosť v oblastiach ako:

 • podpora otvorenej strategickej autonómie vedením vývoja kľúčových digitálnych, podporných a vznikajúcich technológií, sektorov a hodnotových reťazcov s cieľom urýchliť a riadiť digitálny a ekologický prechod prostredníctvom technológií a inovácií zameraných na človeka;
 • obnova európskych ekosystémov a biodiverzity a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi s cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť a čisté a zdravé životné prostredie;
 • urobiť z Európy prvé digitálne obehové, klimaticky neutrálne a udržateľné hospodárstvo prostredníctvom transformácie jej systémov mobility, energetiky, výstavby a výroby;
 • vytváranie odolnejšej, inkluzívnejšej a demokratickejšej európskej spoločnosti, pripravenej a reagujúcej na hrozby a katastrofy, ktorá rieši nerovnosti a poskytuje vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť a dáva všetkým občanom možnosť konať v rámci ekologických a digitálnych prechodov.

Každá žiadosť musí odkazovať na projekt, ktorý je v čase predloženia buď dokončený alebo dostatočne pokročilý aby porota mohla posúdiť jeho zásluhy.

Ďalej platí, že predložené iniciatívy či projekty by nemali byť staršie ako dva roky (ak sú, musia ešte vykazovať výraznú aktualizáciu alebo ďalší vývoj aktívnou prácou za posledné dva roky).

Čo môžem získať?

Vo finále budú ocenené 3 víťazné iniciatívy a to nasledovne:

 • Grand Prize v hodnote 60 tisíc eur
 • Diversity & Collaboration Award v hodnote 20 tisíc eur
 • Digital Communities Award v hodnote 20 tisíc eur

Ako a dokedy požiadať?

Podať návrh môžeš prostredníctvom elektronického formulára (registrácia je potrebná) najneskôr do 13. marca 2023.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *