Posted on

Školy, samosprávy a mimovládne organizácie sa môžu uchádzať o projekty v hodnote do 80 tisíc eur na vzdelávanie a starostlivosť o deti. Grantový program s názvom Spolu pre deti koordinuje Karpatská nadácia v spolupráci s UNICEF, pričom priorita sa kladie na deti v predškolskom veku a prvostupňové deti základných škôl. Predovšetkým ide o deti utečencov z Ukrajiny a iných zraniteľných detí žijúcich na Slovensku. Projekt môžeš podať do konca februára.

Kto môže získať grant?

 • samosprávy a nimi zriadené organizácie,
 • materské a základné školy,
 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
 • iní verejní poskytovatelia podpory vzdelávania, sociálnych služieb a špeciálnych potrieb pre deti vo veku od 0 do 10 rokov (aj základné umelecké školy, neziskové organizácie založené cirkvou, centrá včasnej intervencie, atď.),
 • mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, nadácie, Slovenský červený kríž).

Na aké aktivity dostanem grant?

Podporené budú projekty zamerané na inklúziu a vzdelávanie detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine a ďalšie zraniteľné deti do 10 rokov a sociálnu kohéziu. Budú sa rozlišovať dva druhy projektov.

Malé granty

 • vytváranie nových a rozširovanie už poskytovaných služieb ranej starostlivosti a vzdelávania, programov a aktivít (vrátane zabezpečenia materiálov a pomôcok pre hru a vzdelávanie), ktoré reagujú na potreby detí a rodín utečencov z Ukrajiny a iných zraniteľných skupín;
 • budovanie personálnych kapacít, ktoré nie sú inak financované z verejných zdrojov;
 • podpora a vzdelávanie rodičov (vrátane neformálnych podporných skupín) v súlade so zameraním výzvy.

Veľké granty

 • strategické projekty, ktoré sú realizované samosprávou alebo v multi-sektorálnych partnerstvách;
 • projekty zamerané na strategický a dlhodobý rozvoj aktivít, a teda aj posilnenie kapacít samospráv efektívne plánovať a monitorovať poskytovanie vzdelávania – aj v ranom detstve;
 • projekty prispievajúce k strategickej zmene pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania, a to s ohľadom na potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine.

Čo môžem získať?

Vo výzve je pre projekty žiadateľov k dispozícii 1 090 000 eur. Rozlišujú sa Malé granty a Veľké granty (ich špecifiká sú popísané vo výzve – odkaz nižšie):

 • na Malý grant vieš získať od 10 000 eur do 29 999 eur (finančná alebo nefinančná spoluúčasť 5 %),
 • na Veľký grant vieš získať od 30 000 eur do 80 000 eur (finančná alebo nefinančná spoluúčasť 5 %).

Ako a dokedy požiadať?

Svoju žiadosť môžeš podať prostredníctvom elektronického systému najneskôr do 28. februára 2023 (do konca dňa).

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *