Posted on

Mesto Košice v spolupráci s organizáciami Creative Industry Košice a Civitta Slovakia vyhlasuje v rámci projektu Košice 2.0 otvorenú výzvu na zapojenie sa do akceleračného programu Challenger Urban:Creative zameranú na podporu inovačného a podnikateľského potenciálu. Výzva je určená tímom a mladým firmám rozvíjajúcim inovatívny produkt či službu, ktorých cieľom je zlepšiť služby alebo kvalitu života obyvateľov mesta.

Pre koho je výzva určená?

Challenger Urban:Creative je určený tímom a mladým firmám, ktoré prinášajú inovatívne riešenia na zlepšenie kvality života a služieb v meste (Košice). Do programu sa tiež môže prihlásiť samostatný tím ako skupina zamestnancov firmy, ktorá vyvíja nový produkt alebo službu.

Podmienkou je, aby produkt alebo služba patrila do jednej z nasledujúcich oblastí:

 1. Kultúra a kreatívny priemysel
 2. Herný priemysel
 3. Mestské a digitálne prostredie

Do akceleračného programu sa môžu prihlásiť iba tímy, nie jednotlivci. Pre účely tejto výzvy je tím definovaný ako spolupracujúca skupina ľudí (minimálne 2), ktorá spoločne vyvíja nový produkt alebo službu s cieľom komercionalizácie. Tímom sa tiež chápe dedikovaná jednotka v rámci väčšej firmy, ktorá vyvíja nový produkt alebo službu, ktorú firma zatiaľ nekomercionalizovala a jej vývoj stále prebieha.

Čoho sa týka podpora?

Akceleračný program Challenger Urban:Creative je nástroj, ktorý poskytne podnikateľské vzdelanie začínajúcim tímom a firmám a zároveň prinesie príležitosť komunite mladých firiem – startupom spolupracovať s Mestom Košice na riešení mestských problémov. Trvanie programu je 10 týždňov.

Čo môžete získať?

Účasť na skupinových workshopoch a následné individuálne konzultácie na témy:

  • Prezentačné zručnosti
  • Poznávanie zákazníka a segmentácia
  • Techniky validácie hypotéz
  • Pilotovanie
  • Potreby mesta a možnosti spolupráce
  • Techniky predaja a marketingu
  • Stratégie vstupu na trh
  • Finančné plánovanie
  • Zdroje finančnej podpory a príprava na investíciu
  • Právne základy firiem a základy ochrany duševného vlastníctva
 • Individuálny mentoring s expertmi v dvoch oblastiach, určených na základe vstupného pohovoru, v celkovom rozsahu 6 hodín za firmu
 • Individuálny coaching organizátormi programu, v celkovom rozsahu 6 hodín za firmu
 • Možnosť verejne prezentovať svoj produkt alebo službu počas verejného finále programu ”Demo Day”
 • Víťaz akceleračného programu získa cenu 10 000 Eur

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť je potrebné zaregistrovať elektronicky, a to formou vyplnenia registračného formulára, najneskôr 18. apríla 2021.

Podrobné informácie a všetky dôležité termíny nájdete v priloženej výzve a na stránke samotnej výzvy.


facebook grantUP banner tmavy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *