Posted on

Máš inovatívny nápad, či projekt s ktorým chceš preraziť na trhu? Alebo by si chcel svoj startup rozvinúť v konkrétnej oblasti? Získaj bezplatnú pomoc experta s ktorým dosiahneš svoj vytúžený cieľ. Stačí, keď sa prihlásiš do novej výzvy s názvom Startup Sea, ktorú vyhlásila inštitúcia Slovak Business Agency. Čas na prihlásenie máš do 11. augusta 2023.

Kto môže získať grant?

O podporu môžeš požiadať ak si fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, so sídlom alebo miestom podnikania na Slovensku a spadáš do kategórie MSP a nepodnikáš viac ako 5 rokov.

Na aké aktivity dostanem grant?

Aktivity, do ktorých sa môžeš zapojiť, sú poskytované formou konzultácií a odborného poradenstva spojených so:

  • spracovaním štúdie realizovateľnosti;
  • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie;
  • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi;
  • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami.

V projektovej žiadosti si prikladáš aj CV odborníka, od ktorého zamýšľaš dostať konzultáciu či poradenstvo.

Čo môžem získať?

V rámci Startup Sea je poskytovaná podpora vo výške 100 % úhrady oprávnených výdavkov. SBA zabezpečí náklady spojené s poskytovaním konzultácií a odborným poradenstvom bez potreby spolufinancovania z tvojej strany. Maximálna výška, ktorú môžeš získať, je 25 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov môžeš podať od 28. júla do 11. augusta 2023 v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na webovej adrese Slovak Business Agency.

Dôležité odkazy

Zdroj: npc.sk


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *