Posted on

Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA) zverejnila novú výzvu zameranú na riešenie plytvania potravinami a na podporu výroby udržateľných potravín. Cieľom výzvy je podporiť potravinový dodávateľský reťazec pri zlepšovaní monitorovania plytvania potravinami a znížiť množstvo potravinového odpadu na úrovni spotrebiteľov. Celkový rozpočet pre túto výzvu je vo výške 3 milióny eur, z ktorých môžeš pre svoj projekt získať až 300 tisíc eur. Možnosť podať žiadosť máš do 21. septembra 2023.

Kto môže získať grant?

Do výzvy sa môžu zapojiť právnické osoby, ktoré musia byť z oprávnenej krajiny (členského štátu EÚ alebo krajiny mimo EÚ).

Konkrétnejšiu definíciu oprávnených žiadateľov nájdeš priamo v plnom znení výzvy na strane 10 (dokument nižšie).

Na aké aktivity dostanem grant?

Grant sa poskytuje na podporu širokej škály oprávnených aktivít spojených s predchádzaním plytvania potravinami:

  • podpora zmeny správania spotrebiteľov s cieľom znížiť plytvanie potravinami (dosiahnutie zmeny správania spotrebiteľov konkrétnymi nástrojmi, výzvami a školeniami);
  • vzdelávanie a odborná príprava (napr. školské programy, školenia zamestnancov);
  • informačné kampane alebo kampane na zvyšovanie povedomia;
  • monitorovacie nástroje, meracie nástroje a riešenia na predchádzanie plytvania potravinami;
  • štúdie, zber údajov a experimentálne činnosti zamerané na predchádzanie plytvania potravín zo strany spotrebiteľov;
  • riešenia a technológie zamerané na predchádzanie plytvania potravín spotrebiteľmi.

Čo môžem získať?

Na túto výzvu sú pre všetkých úspešných žiadateľov k dispozícii 3 milióny eur. Na svoj projektový návrh môžeš získať od 100 tisíc eur do 300 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť vrátane všetkých potrebných príloh sa podáva cez elektronický systém do 21. septembra 2023.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *