Posted on

Euroregión Bílé-Biele Karpaty v rámci  programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027 otvoril dve nové výzvy, ktorými podporí malé projekty v prihraničných regiónoch za vyše 5 miliónov eur. Cieľom je posilniť kultúru a udržateľný cestovný ruch aj propagáciou menej známych oblastí, ako aj vzájomné poznávanie sa a budovanie dôvery medzi ich obyvateľmi. Obidve výzvy sa uzatvárajú 31. mája 2024 o 14:00 hod.

Kto môže získať grant?

Cieľovými skupinami sú:

  • obyvatelia a návštevníci prihraničného regiónu,
  • jednotlivé zložky verejného sektora,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • inštitúcie pôsobiace v kultúre a cestovnom ruchu.

Na aké aktivity dostanem grant?

Otvorené výzvy poskytujú grant na niektoré z týchto aktivít:

  • vzájomné spoznávanie sa obyvateľov prihraničných regiónov a budovanie dôvery medzi nimi,
  • stretávanie sa a spoločné trávenie času obyvateľov všetkých vekových kategórií, prostredníctvom voľnočasových a vzdelávacích aktivít,
  • nadobudnutie povedomia o kultúre a zručnostiach susediacich regiónov, znižovanie jazykovej bariéry, získavanie užitočných informácií a kontaktov, ako aj športové vyžitie a zábava,
  • zvyšovanie potenciálu pohraničia ako aj propagácia i menej známych oblastí,
  • využitie potenciálu kultúry a cestovného ruchu pri posilňovaní hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie ako jedného z nástrojov zmierňovania dopadov pandémie a zvyšovania odolnosti regiónu,
  • a rozvoj menej známych destinácií, ktoré majú potenciál prilákať vyšší počet návštevníkov.

Čo môžem získať?

V rámci výzvy Miestne iniciatívy sú k dispozícii viac ako 3 milóny eur. Z tejto sumy môžeš získať minimálne 5 tisíc eur a maximálne 30 tisíc eur.

Výzva s názvom Kultúra a cestovný ruch poskytne vyše 2 milióny eur. Výška finančného príspevku pre tvoj projekt sa môže pohybovať od 5 tisíc eur do 50 tisíc eur.

Miera spolufinancovanie závisí od toho či si žiadateľom zo Slovenska alebo z Českej republiky.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predložíš len elektronicky prostredníctvom elektronického systému Fondu malých projektov do 31. mája 2024 do 14:00 hod.

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy
Celé znenie výzvy – Miestne iniciatívy
Celé znenie výzvy – Kultúra a cestovný ruch
Elektronická žiadosť


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *