Posted on

Európska komisia dvakrát ročne umožňuje občanom Európskej únie zúčastniť sa 5-mesačnej platenej stáže. Ak bude vaša žiadosť úspešná, pracovať v Bruseli či Luxemburgu môžete začať už v marci 2023. V článku zistite, kto sa môže stáže zúčastniť, aký mesačný príspevok môžete v roku 2022 od Komisie očakávať a aké sú podmienky na jej absolvovanie. Registrácia je otvorená od 20. júla do konca augusta.

Kto sa môže prihlásiť na stáž?

Podľa kritérií oprávnenosti je stáž otvorená všetkým občanom EÚ bez ohľadu na vek. Istý počet miest je vyhradený aj pre ľudí z tretích krajín. Aby ste však boli oprávneným žiadateľom, musíte spĺňať nasledovné podmienky:

  1. Absolvovali ste štandardné 3-ročné vysokoškolské štúdium (180 kreditov), ktorý zodpovedá úplnému bakalárskemu štúdiu alebo jeho ekvivalentu. O prihlášku sa môžete uchádzať iba vtedy, ak máte osvedčenie alebo úradné potvrdenie svojej univerzity o tom, že máte tento titul.
  2. Nemať žiadne predchádzajúce pracovné skúsenosti akéhokoľvek druhu, dlhšie ako 6 týždňov v akejkoľvek inštitúcii, orgáne alebo agentúre, delegácii, s členmi Európskeho parlamentu (EP) alebo s generálnymi advokátmi na Súdnom dvore Európskej únie (EUCJ).
  3. Máte veľmi dobrú znalosť jazykov:
    V prípade ADMINISTRATÍVNEHO TRÉNINGU – musíte mať veľmi dobrú znalosť (úroveň C1 alebo 2) v dvoch úradných jazykoch EÚ, z ktorých jeden musí byť procesný jazyk: angličtina alebo francúzština alebo nemčina.
    Pokiaľ ide o TRANSLATION STRAINEESHIP na Generálnom riaditeľstve pre preklad (DGT) – musíte byť schopní prekladať do svojho materinského jazyka z dvoch ďalších úradných jazykov EÚ.

Koľko za stáž dostanem?

Klasická otázka, ktorá bude iste zaujímať každého. Preto sme pre vás túto informáciu zistili z FAQ samotnej stránky výzvy. Príspevok na živobytie pre stáž v roku 2022 bude 1 252,68 EUR mesačne.

To znamená poberanie tohoto príspevku počas 5-tich mesiacov stáže. V Bruseli väčšina stážistov zvyčajne zaplatí za ubytovanie od 350 do 550 EUR mesačne. Pri prvej takejto ceste by ste si mali naplánovať určité výdavky, napríklad zálohu (jeden až dva mesiace) za ubytovanie. Musíme spomenúť, že životné náklady v Bruseli alebo Luxemburgu môžu byť vyššie. Pre predstavu, cena šálky kávy v kaviarni začína na 3,50 eur.

Ako vyzerá práca v Komisii?

Zamestnanci Komisie odpracujú päť 8-hodinových dní. Celkovo 40 hodín týždenne. „Hlavný čas“, keď sa vyžaduje, aby ste boli na pracovisku, sú od 9:30 do 12:00 a od 15:00 do 16:30 každý deň. Stážisti majú nárok na 2 dni platenej dovolenky mesačne.

V Komisii majú zatvorené počas štátnych sviatkov, ako sú Vianoce a Veľká noc. Tieto dni sa neodpočítavajú z vášho plateného voľna. Dovolenku musí vopred dohodnúť váš Advisor, prípadne vedúci oddelenia.

V Komisii neexistuje oficiálny dress code. Očakáva sa však, že sa oblečiete profesionálne.

Ak chcete zistiť, kde budete pracovať, zoznam všetkých budov s mapami a ďalšími informáciami je dostupný na nasledujúcich webových stránkach: Budovy v Bruseli – Budovy v Luxemburgu.

Ako a dokedy sa prihlásiť?

Postup podávania žiadosti pozostáva z troch krokov: registrácia do EU Login, vyplnenie formulár žiadosti a odoslanie. Ak sa chcete na stáž prihlásiť, začnite na tomto odkaze.

Svoje žiadosti môžete podávať výhradne v čase:

  • od 20. júla 2022 (12:00, poludnie bruselského času),
  • do 31. augusta 2022 (12:00, poludnie, bruselského času).

platená stáž v Bruseli

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *