Posted on

Národná banka Slovenska ti v prípade, že sa venuješ finančnému vzdelávaniu, poskytne grant na zvýšenie úrovne finančnej gramotnosti určitých skupín ľudí. Stačí spĺňať podmienky uvedené vo výzve a spomedzi žiadateľov uspieť. Na malý projekt do 5 tisíc eur môžeš získať financie, ak podáš žiadosť najneskôr 20. apríla.

Kto môže získať grant?

 • občianske združenia,  nadácie, neziskové združenia (ktoré poskytujú verejnoprospešné služby), neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb,
 • základné, stredné a vysoké školy,
 • registrované sociálne podniky,
 • cirkevné organizácie, resp. účelové zariadenia cirkvi.

Na aké aktivity dostanem grant?

Projekt, na ktorý chceš žiadať peniaze, v zásade majú zvyšovať finančnú gramotnosť nižšie uvedených skupín ľudí. Rovnako tak tiež má prispievať k cieľom nadácie, ktorými sú:

 1. zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti a kvality finančného vzdelávania na Slovensku,
 2. spoluprácu (synergiu aktivít) verejného a súkromného sektora pri zjednocovaní konceptu finančnej gramotnosti a jeho rozširovaní do všetkých regiónov.

Zamerať sa treba na tieto cieľové skupiny:

 • seniori a dôchodcovia,
 • žiaci  základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl,
 • mladí dospelí vychádzajúci z centier pre deti a rodiny a reedukačných centier,
 • marginalizované skupiny, menšiny, migranti či utečenci,
 • zdravotne znevýhodnení, dlhodobo nezamestnaní a
 • tí, ktorí majú rezervy v oblasti základných znalostí osobný financií, majú slabé skúsenosti s finančnými produktmi, podliehajú nadmernému zadlžovaniu, majú nízky objem úspor, neorientujú sa v nových technológiách a podobne.

Projekt by si mal zrealizovať niekedy medzi 1. júlom a koncom roka 2023.

Čo môžem získať?

Financovanie malého projektu od 1 000 do 5 000 eur. Spolufinancovanie nie je povinné, je však odporúčané („medzi riadkami“, je lepšie prispieť aj zo svojho).

Na celú výzvu je vyčlenených 30 tisíc eur, čo postačuje na financovanie minimálne 6 projektov.

Ako a dokedy požiadať?

O grant požiadaj elektronicky cez systém EGRANT najneskôr do 20. apríla 2023. Prečítaj si predtým všetky podmienky výzvy. Pozor na povinné prílohy.

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *