Posted on

Nová výzva podprogramu LIFE Clean Energy Transition (CET) na rok 2022 podporí projekty do výšky 95 % ich nákladov. Všetci, či už ide o súkromné alebo verejné organizácie, ktoré aktívne pracujú na urýchlení prechodu na čistú energiu a dekarbonizáciu Európy, môžu do 16. novembra predložiť návrh do jednej z 18 špecializovaných tém.

18 tém pre tvoje projekty

Výzva LIFE Clean Energy Transition Call 2022 obsahuje 18 tém financovania pokrývajúcich dôležité aspekty napredovania prechodu na čistú energiu v Európe vo všetkých oblastiach života, ako napr.

  • podpora energetických spoločenstiev a zapojenie občanov do transformácie,
  • vytvorenie lepšieho finančného rámca pre udržateľnú energiu,
  • odstránenie energetickej chudoby,
  • spustenie projektov investícií do udržateľnej energie,
  • budovanie a odborná príprava národných pracovných síl na zabezpečenie dekarbonizovaného stavebného fondu,
  • podpora miestnych a regionálnych verejných orgánov pri plánovaní uhlíkovej neutrality,
  • zriadenie jednotných kontaktných miest pre renováciu domov alebo renováciu verejných budov,
  • urýchlenie zavádzania tepelných čerpadiel v súlade s RePowerEU,
  • podpora prechodu na čistú energiu v podnikateľskom sektore,
  • rozvoj opatrení na budovanie fondu s nulovými emisiami a dekarbonizáciu sektora vykurovania.

Informačné videá k jednotlivým témam

Výzvy pre minimálne jedného žiadateľa

Výzvy pre minimálne 3 žiadateľov z 3 rôznych krajín

Ako a dokedy požiadať?

Projektové návrhy podprogramu LIFE sa podávajú obdobným spôsobom ako projekty programu Horizont Európa. Na tento účel slúži Funding & Tenders Opportunities Portal. Po kliknutí na zvolenú výzvu (vyššie) budeš na tento portál presmerovaný a nájdeš tu všetky potrebné dokumenty a inštrukcie.

Termín uzávierky všetkých výziev LIFE je stanovený na 16. november 2022 do 17:00 hod. 

Dôležité odkazy

Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu/


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *