Posted on

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pri Technickej univerzite v Košiciach organizuje už 16. kolo súťaže inovatívnych nápadov a projektov s názvom „Máš nápad?“. Súťaž vyhlasuje pravidelne každých 6 mesiacov rektor Technickej univerzity v Košiciach práve prostredníctvom vedeckého parku. Máš nápad, ktorý chceš ďalej rozvíjať? Je tvoj projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebuje na to vhodné podmienky? Či si študent, výskumník, pedagóg alebo nezávislý jednotlivec, Technicom ti ponúka možnosť zapojiť sa do súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení. Prihlášku môžeš zaslať do 15. januára 2023 a súťaž sa uskutoční o päť dní neskôr.

Prihláška do súťaže

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné do 15. januára vyplniť registračný formulár, ktorý nájdeš v menu v časti „Ako sa zapojiť“.

Projektové zámery budú posudzované odbornou komisiou. Po zhodnotení registrovaných projektov odbornou komisiou budú vybrané tímy pozvané na prezentáciu, ktorá sa uskutoční pred odbornou porotou. O mieste a konaní budeš informovaný krátko po prihlásení.

Kto sa môže prihlásiť?

Zapojiť sa môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba (študent, výskumník, podnikateľ, pedagóg, nezávislý jednotlivec a podobne),  prihlásené môžu byť aj projekty, ktoré sú ešte len v štádiu nápadu.

Lokalita nehrá rolu – prihlásiť sa môže projekt z Košíc, Banskej Bystrice aj Bratislavy, z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, a tiež zahraničné projekty. Tie by ale mali plánovať realizáciu svojej činnosti na Slovensku.

Podcast 03 | Stačí nápad a táto súťaž vám pomôže s biznisom

Čo môžu startupy získať?

Vybrané projekty budú mať možnosť využívať motivačné a inkubačné prostredie UVP TECHNICOM a prostredníctvom špeciálneho akceleračného programu „naštartovať“ proces, ktorý podporí realizáciu ich inovatívnych myšlienok a pomôže premeniť myšlienku na komerčne využiteľného produktu alebo služby.

Startup centrum TUKE ponúka nádejným podnikateľom aj možnosť získať:

  • kancelárske priestory v modernej budove UVP TECHNICOM,
  • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
  • pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, expertnú a mentorskú podporu.

Ako bude prebiehať posudzovanie projektov?

Projektové zámery budú posudzované odbornou komisiou. Po zhodnotení registrovaných projektov odbornou komisiou budú vybrané tímy pozvané na prezentáciu, ktorá sa uskutoční pred odbornou porotou dňa 20. januára 2023.

Hodnotiaca komisia súťaže na základe posúdenia úrovne rozvoja startupu môže navrhnúť jeho umiestnenie priamo do Inkubátora TUKE.

Viac informácií nájdeš aj v časti FAQs, ktoré sú uvedené na webe súťaže.

Organizačné informácie

Účastník Startup centra podpisuje súhlas s Vnútorným poriadkom Startup centra. Je povinný priebežne prezentovať progres pri realizácii svojho projektového zámeru v 6 mesačných intervaloch. Úspešným absolventom pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE bude ponúknutá možnosť inkubácie v priestoroch Inkubátora Technickej univerzity (v rámci UVP TECHNICOM).

Pripoj sa k ním aj Ty so svojim projektom!

súťaž nápadov startupov Technicom

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *