Posted on

Kaskádová výzva NGI Search hľadá podnikateľov, tech-geekov, vývojárov, spoločensky angažovaných ľudí, malé a stredné podniky, výskumné organizácie, akademické výskumné skupiny či neziskové organizácie, ktoré majú chuť zmeniť zaužívané spôsoby, akými vyhľadávame a objavujeme dáta a informácie na internete. O podporu do 150 tisíc eur na organizáciu sa môžeš uchádzať podaním prihlášky do 1. februára.

Kto môže získať grant?

Žiadateľmi otvorenej výzvy môžu byť podnikatelia, tech-geekovia, vývojári, sociálne angažovaní ľudia, MSP (vrátane novozaložených organizácií), výskumné organizácie, akademické výskumné skupiny, neziskové organizácie atď.

Na účely procesu podávania žiadostí sú typy žiadateľov rozdelené do dvoch hlavných skupín:

Projekt akceptuje aj konzorciá fyzických osôb, konzorciá organizácií alebo konzorciá fyzických osôb a organizácií, ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá oprávnenosti. Je tu však limit 3 členov na tím.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva hľadá tých, ktorí môžu silne preukázať, že prispievajú k rozsahu NGI SEARCH – to znamená k zmene spôsobu, akým používame a zažívame, vyhľadávame a objavujeme údaje a zdroje na internete a webe.

Nasledujúci zoznam tém je súborom problémov, ktoré konzorcium vopred identifikovalo v rámci témy Hľadanie a objavovanie pre prvú otvorenú výzvu.

  1. Ďalšia generácia inteligentných hlasových asistentov
  2. Spracovanie prirodzeného jazyka
  3. Sémantická analýza
  4. Social Computing
  5. Vizualizácia dát
  6. Umožnenie nových spôsobov objavovania a prístupu k informáciám

Čo môžem získať?

  • zapojenie sa do Podporného programu NGI SEARCH s trvaním až 12 mesiacov,
  • príjem finančných prostriedkov do 50 000 €, ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá žiada v ich mene, alebo do 150 000 €, ak žiadateľ žiada ako organizácia,
  • možnosť získať technický, obchodný a inovačný mentoring, ktorý poskytujú partneri projektu NGI Search.

Ako a dokedy požiadať?

Výzva je otvorená do 1. februára 2023 do 17:00 hod. Do tohto času musíš stihnúť podať elektronickú prihlášku prostredníctvom systému FundingBox.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *