Posted on

Začiatkom decembra bola Fondom na podporu umenia vyhlásená už 2. výzva podpornej činnosti fondu na rok 2021. Rozdiel oproti predchádzajúcej výzve, ktorú sme prednedávnom publikovali, je najmä v inakosti aktivít. Pozrite si stručné detaily výzvy, ktoré potrebujete vedieť.

Pre koho je výzva určená?

Možnosť žiadať o tento grant je otvorená pomerne širokej skupine. Môže to byť fyzická osoba, podnikatelia ale aj vyšší územný celok, obec aj neziskový sektor.
Presnú definíciu žiadateľov (nájdete na str. 4) ale aj ďalšie detaily ohľadom žiadania si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Na aké aktivity môžem žiadať?

Tanec, Hudba, Vizuálne umenie, Literatúra, Podujatia, kultúrne centrá a časopisy, Prehliadky, festivaly a súťaže, Kultúrna-osvetová činnosť.

Úplný zoznam vrátane špecifických podaktivít nájdete vo výzve na tomto odkaze.

Čo môžem získať?

Celkovo je pre spomenuté aktivity vyčlenených viac ako 3,2 milióna eur. Táto suma je rozdelená tematických podprogramov.

Presný rozpis alokácie financií vrátane podprogramov je možné vidieť na tomto odkaze.

Dokedy mám čas?

Výzva ma určný termín uzávierky pre všetky uvedené podprogramy v rámci 2. výzvy do 11. januára 2021 do 15:00 hod. Možnosť predkladania žiadostí je už momentálne otvorená.

Ako sa môžem zapojiť?

Musíte najprv zaslať žiadosť prostredníctvom elektronického systému FPU. Zároveň je nutné doručiť po registrácii v FPU aj podpísanú žiadosť buď elektronickým podpisom (pokyny k podaniu cez FPU) alebo fyzicky podpísanú žiadosť zaslanú pošou najneskôr do termínu uzávierky. 

2 Replies to “2. výzva fondu na podporu umenia | Výzva”

    1. Prajem pekný deň, áno, podľa zásad poskytovania financií z Fondu na podporu umenia (v článku nájdete link) sú oprávnené aj občianske združenia, viete si to overiť na str. 4., 7.bod, g). 👍

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *