Posted on

V programe Spoločne pre región sa hľadajú projekty, ktoré dokážu nadchnúť a spojiť ľudí v miestnych komunitách pre spoločný cieľ, ktoré zapoja miestnu samosprávu, lokálne neziskové organizácie aj podnikateľské subjekty do realizácie zámeru, ktorý prinesie niečo trvalo prospešné pre ľudí v danom regióne. Oprávnené sú iba organizácie z Východného Slovenska, keďže program je iniciatívou spoločnosti U. S. Steel Košice. Na projekt viete získať do 3 tisíc eur a čas na podávania žiadostí máte do 10. marca. V prípade potreby môžete svoje otázky konzultovať s administrátorom projektu, ktorým je Karpatská nadácia.

Kto môže získať grant?

Žiadať môžu organizácie, ktoré pôsobia na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj):

 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • neinvestičné fondy,
 • nadácie,
 • miestne samosprávy (obce a mestá) východného Slovenska (Košický a Prešovský samosprávny kraj).

Na aké aktivity dostanem grant?

Vaše projekty by mali byť zamerané na tieto oblasti (na aspoň jednu z nich):

 • Bezpečnosť – aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých oblastiach života.
 • Deti a mládež – voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času.
 • Environmentálne programy a vzdelávanie – ochrana prírody a životného prostredia.

Projektom by sa malo dosiahnuť aspoň jeden z uvedených cieľov:

 • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
 • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
 • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
 • Podporiť projekty, ktorých sa aktívne zúčastňujú zamestnanci USSK alebo jej dcérskych spoločností.

Čo môžem získať?

V prípade schválenia vašej žiadosti získate financovanie projektu. Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 3 000 eur. Ten bude spolu s ostatnými úspešnými projektami financovaný z balíka 30 tisíc eur, ktorý je na výzvu pridelený.

Pre každý projekt sa vyžaduje spolufinancovanie vo výške minimálne 10 % z celkového rozpočtu projektu. Vyžaduje sa vlastný finančný vklad žiadateľa alebo jeho partnera do projektu.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosti podávajte e-mailom na spolocnepreregion@sk.uss.com. Použite formuláre, ktoré nájdete na odkazoch nižšie (Dôležité odkazy).

Nezabudnite na povinné dokumenty:

 1. Žiadosť o grant
 2. Rozpočet projektu
 3. Komentár k rozpočtu
 4.  Prehlásenie o partnerstve (za každého partnera)

Uzávierka prijímania žiadostí vrátane požadovaných príloh je 10. marca 2022.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *