Posted on

Digital Europe Programme nadväzuje na prácu, ktorá sa už vykonala v rámci programu Connecting Europe Facility Telecom z rokov 2015 až 2021. Cieľom je vybudovať strategické digitálne kapacity EÚ a uľahčiť široké nasadenie digitálnych technológií. S celkovým rozpočtom 7,5 miliardy eur program podporí investície do cloudov, dát a umelej inteligencie ale tiež do kyber-ochrany, blockchain technológií, vysokovýkonnej výpočtovej techniky či pokročilých digitálnych zručností. Aktuálne je zverejnená druhá vlna výziev za 87 miliónov eur s termínom uzávierky 17. mája.

4 výzvy na blockchain, jednotnú digitálnu identitu a bezpečnosť v presadzovaní práva

Tieto výzvy sú podpornými akciami v rámci „Urýchlenia najlepšieho využitia technológií„. Uvádzame spoločné charakteristiky všetkých uvedených štyroch výziev a nižšie uvádzame ku každej z nich základný popis.

Táto výzva sa týka všetkých akcií EBSI na roky 2021 až 2022. Podporí zavádzanie EBSI tým, že prispeje k nasadeniu uzlov vo všetkých členských štátoch, čím sa zvýši výkonnosť a odolnosť EBSI.

Snahou je tiež podpora implementácie miestnych podporných služieb (help desk, informačné a školiace aktivity pre miestne orgány, občanov atď.). Bude podporovať, ako aj zavádzať prípady cezhraničného použitia, ktoré už EBP vybral.

Podpora štandardizácie blockchainu v súlade s priebežným plánom pre normalizáciu IKT, posilnenie prítomnosti európskych hráčov a prepojenia s iniciatívami EBP, ako je EBSI a sandbox, v normalizačných činnostiach uskutočňovaných medzinárodnými a európskymi normalizačnými orgánmi, ako je Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU), Európsky výbor pre normalizáciu a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CEN/CENELEC), Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) a iné relevantné veci, ako aj spolupráca v rámci prispievania k činnostiam Medzinárodnej asociácie pre dôveryhodné blockchainové aplikácie (INATBA).

Druhá vlna výziev Digitálna Európa

Prípady použitia môžu stavať na decentralizovaných technológiách, ako je výmena poverení s využitím elektronických účtovných kníh. Zahŕňa to činnosti poskytovateľov služieb z verejného a súkromného sektora s cieľom integrovať ich systémy s Európskou peňaženkou pre digitálnu identitu a jej ekosystémom, najmä na účely výmeny digitálnych osvedčení o atribútoch a identifikačných údajoch prostredníctvom personalizovanej digitálnej peňaženky. Tieto činnosti môžu zahŕňať aj inovatívne technické riešenia založené na elektronických účtovných knihách.

Na dosiahnutie cieľa Bezpečnosti je potrebné podporovať testovanie, validáciu a optimalizáciu inovatívnych digitálnych forenzných a vyšetrovacích nástrojov počas dostatočne dlhých časových období (minimálne 6 mesiacov) v reálnom prevádzkovom prostredí.

Je tiež potrebné koordinovať pilotné projekty a zabezpečiť, aby overené riešenia mohli byť prínosom pre EU LE (presadzovanie práva) ako celok a aby náležite riešili výzvy týkajúce sa základných práv, najmä zvyšovaním kvality údajov, zmierňovaním zaujatosti, zisťovaním chýb a predchádzaním akejkoľvek formy diskriminácie v rozhodovacom procese.

Výzva na krátkodobé školenia na pokročilé digitálne zručnosti

Akcia podporí najmä návrh a poskytovanie krátkodobých kurzov odbornej prípravy v oblasti pokročilých technológií pre ľudí, ktorí už sú zamestnaní, ako aj pre uchádzačov o zamestnanie. Osobitná pozornosť sa musí venovať takým aspektom, ako je ekologické uplatňovanie a vplyv týchto technológií na životné prostredie.

Financovanie bude pokrývať aj cielené školenia na rozvoj digitálnych zručností v kľúčových profesiách narábajúcich s citlivými údajmi, ako sú profesionáli a manažéri zo zdravotníctva, ako aj kurzy podľa stratégie EÚ pre MSP.

Financovanie dostanú poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, ktorí spolupracujú s relevantnými stakeholdermi s odbornými znalosťami v pokrytej digitálnej oblasti.

  • Kód výzvy DIGITAL-2022-TRAINING-02
  • Rozpočet 25 miliónov eur
  • Uzávierka je 17. mája 2022 o 17:00 hod.
  • VIAC INFORMÁCIÍ O VÝZVE

Výzva na digitalizáciu kultúrneho dedičstva

Granty sa zamerajú na budovanie digitálnych kapacít v kultúrnom sektore s ohľadom na jeho digitálnu transformáciu a opätovné použitie údajov, najmä na vnútroštátnej úrovni v členských štátoch.

  • Kód výzvy DIGITAL-2022-CULTURAL-02
  • Rozpočet 4 milióny eur
  • Uzávierka je 17. mája 2022 o 17:00 hod.
  • VIAC INFORMÁCIÍ O VÝZVE

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *