Posted on

Hoci odborníci už dlhší čas predpovedajú nevyhnutnú potrebu digitálne zručných absolventov, nemusíme byť odborníci, aby sme vedeli, že digitálne zručnosti dnes už bude potrebovať každý študent. Druhý ročník grantového programu ENTER, ktorý v spolupráci Nadácie pontis s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT, prináša možnosti pre školy rozvíjať digitálne zručnosti svojich študentov inovatívnym a zážitkovým procesom. Na základné a stredné školy sa prerozdelí 150 tisíc eur s cieľom zabezpečiť sady mikro:bitov a doplnkov. Táto možnosť je otvorená do konca roka.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými sú nasledujúce subjekty:

 • základné školy,
 • stredné školy,
 • gymnáziá a
 • mimovládne neziskové organizácie úzko spolupracujúce so školami.

Na aké aktivity dostanem grant?

Grant je možné využiť len na zakúpenie sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade, ktoré budú slúžiť na vzdelávacie účely.  Ak neviete, čo sú to micro.bit sady, viac sa dozviete na tejto stránke.

Počítjte s tým, že v projekte by ste mali popísať nasledovné:

 • Prečo ste sa rozhodli uchádzať o grant na zakúpenie sady micro:bit? Ak už máte skúsenosti s používaním micro:bitov, popíšte ich.
 • Popíšte, aké aktivity plánujete s micro:bitmi realizovať a ich harmonogram.
 • Koľko žiakov a žiačok plánujete zapojiť do projektu?
 • Ako plánujete začleňovať/motivovať dievčatá a eliminovať rodové stereotypy?
 • Aké iné inovatívne metódy výučby digitálnych zručností využívate?

Čo môžem získať?

Ako škola môžete požiadať o grant od 500 eur do 1 000 eur.

Grant bude vyplatený v dvoch splátkach:

 • 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku (predfinancovanie) a
 • 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu. (refundácia – zaslanie balance platby).

Ako a dokedy požiadať?

Najneskôr do 31. decembra 2021 (do 23:55 hod.) musíte zvládnuť:

 • registrovať sa na stránke darca.sk (darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST Digitálna generácia 2021);
 • vyplniť projektový formulár na stránke darca.sk;
 • vyplniť dotazník, ktorého link nájdete v časti Informácie o programe po prihlásení sa do vášho konta na www.darca.sk;
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke;
 • povinné prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) bude potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou, k čomu vás vyzvú písomne v Darca.sk.

Úplné podmienky výzvy si viete pozrieť na oficiálnej webovej stránke výzvy (odkaz nájdete nižšie).

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *