Posted on

V rámci aktuálne otvorenej druhej výzvy Key Digital Technologies (KDT) je cieľom dotazníka Európskej komisie zhromaždiť informácie o prekážkach účasti z pohľadu potenciálnych žiadateľov. Zmyslom prieskumu je zistiť, prečo je o výzvy spomínaného partnerstva nízky záujem. Vyjadriť sa môžete aj vy a to do 2. septembra.

O Partnerstve KDT JU

Spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie (KDT JU) bol založený v novembri 2021 ako nástupca spoločného podniku ECSEL. V súčasnosti je otvorená druhá výzva na základe pracovného programu 2022.

Financovanie projektov sa poskytuje kombináciou financovania EÚ (prostredníctvom spoločného podniku) a vnútroštátneho financovania (prostredníctvom účastníckych štátov). Výhodou tejto kombinácie financovania je, že na výskumné projekty v oblasti mikroelektroniky je k dispozícii oveľa viac financií a že je možné zosúladiť národné a európske priority.

Nízka účasť v predchádzajúcich výzvach

Vzhľadom na veľmi široký rozsah Strategickej výskumnej a inovačnej agendy (SRIA) by sa dalo očakávať, že k týmto „otvoreným témam“ bude predložený veľmi veľký počet návrhov, ktoré budú pokrývať širokú škálu tém. To sa však v predchádzajúcich výzvach nestalo. Dalo by sa dospieť k záveru, že veľká časť širšej komunity môže považovať výzvy KDT za málo atraktívne.

Ako sa zapojiť do dotazníka?

Cieľom dotazníka je zhromaždiť informácie o prekážkach účasti na výzvach KDT, ako ich vnímajú potenciálni žiadatelia. Cieľovou skupinou sú všetci odborníci, ktorí by v zásade mohli mať záujem predkladať návrhy v rámci Strategickej výskumnej a inovačnej agendy KDT.

Dotazník sa nachádza na webovom sídle Európskej komisie. Je v ňom možné uložiť si draft odpovedí vo forme pdf a je dostupný iba v anglickom jazyku. Dotazník bude otvorený do 2. septembra 2022.

Po ukončení verejnej konzultácie Komisia analyzuje a spracuje prijaté odpovede a zverejní ich na svojej webovej stránke. Zverejnenie analýzy sa očakáva v septembri 2022.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *