Posted on

Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlásil výzvu pre iniciatívu New European Bauhaus zameranú na vývoj dlhodobých riešení v spolupráci s občanmi. Cieľom aktivít je zabezpečiť transformáciu, ktorá zodpovedá potrebám širšej komunity. Od občanov a koncových používateľov sa vyžaduje nielen identifikácia relevantných výziev ich mesta ale aj zapojenie do spoločnej tvorby nápadov na riešenia. Súkromné aj verejné subjekty môžu v prípade úspechu získať na tieto aktivity do 15 tisíc eur, ak podajú prihlášku do 29. mája.

Kto môže získať grant?

Žiadať môže súkromný alebo verejný právny subjekt, ale konzorciá nie sú oprávnené (výzva bližšie neobmedzuje typ žiadateľa). Do výzvy sa môžu zapojiť partneri jednotlivých EIT ale aj nepartneri. Žiadatelia z RIS krajín (patrí medzi ne aj Slovensko) budú podľa textácie výzvy vo výhode.

Na aké aktivity dostanem grant?

Granty sa budú udeľovať na realizáciu spoločného dizajnu verejnej sféry a sociálnych a vzdelávacích aktivít, ktorých cieľom je reagovať na výzvy New European Bauhaus (NEB):

  • opätovné spojenie s prírodou,
  • opätovné získanie zmyslu pre komunitu a spolupatričnosť,
  • uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú,
  • potreba dlhodobého životného cyklu a integrovaného myslenia v priemyselnom ekosystéme,
  • žiadosť musí riešiť aspoň jednu z vyššie uvedených výziev EIT Community NEB.

Všetky návrhy musia do svojich projektov začleniť a integrovať všetky tri základné hodnoty NEB (udržateľnosť, estetika, inklúzia) a všetky tri kľúčové princípy (viacúrovňový, participatívny, transdisciplinárny prístup).

Z uvedených tém je na prvý pohľad ťažké určiť, o aké aktivity má výzva záujem. Viac sa dozviete priamo v znení výzvy (nižšie link).

citizen engagement

Čo môžem získať?

Miera financovania je 100 % až do 15 000 eur na každý projekt.

Celkovo sa do konca roka 2022 podporí implementácia ôsmich vybraných projektov v ôsmich regiónoch či mestách Európy.

Ako a dokedy požiadať?

26. apríla 2022 sa uskutoční informačné podujatie k výzve. Ak máte záujem, vyplňte online registračný formulár do 21. apríla 2022.

Svoje prihlášky zasielajte najneskôr 29. mája 2022 vo forme jedného súboru pdf e-mailom na NEBcall4citizens2022@eiturbanmobility.eu. Potrebné formuláre a podmienky výzvy nájdete nižšie v sekcii Dôležité odkazy.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *