Posted on

Cieľom European City Facility (EUCF) je podpora obcí a miestnych orgánov pri vypracúvaní investičných koncepcií súvisiacich s implementáciou opatrení uvedených v ich akčných plánoch v oblasti klímy a energetiky. Konečnou snahou je vybudovanie významného súboru investičných projektov v oblasti udržateľnej energie naprieč obcami v Európe. EUCF financuje vývoj investičnej koncepcie fixným grantom vo výške 60 tisíc eur. Výzva je otvorená do 31. mája.

Pre koho je výzva určená?

Pre všetky samosprávy a miestne orgány, ich zoskupenia a miestne verejné subjekty združujúce obce alebo miestne orgány z členských štátov EÚ.

V súlade s cieľmi EUCF sa dôrazne odporúča, aby samosprávy spojili svoje sily a podávali spoločné žiadosti s cieľom zvýšiť dopad žiadosti a zvýšiť šance na úspech. Viac informácií

Od uchádzačov sa požaduje politicky schválený plán v oblasti klímy a energetiky.

Patria sem SEAP (akčné plány pre udržateľnú energiu) / SECAPs (akčné plány pre udržateľnú energiu a klímu), vypracované v rámci iniciatívy „Dohovor starostov“ alebo plány podobných ambícií s cieľmi v oblasti klímy a energetiky minimálne na rok 2020.

Žiadatelia musia navyše preukázať politický záväzok k rozvoju investičnej koncepcie prostredníctvom podporného listu podpísaného starostom alebo iným príslušným politickým predstaviteľom. Žiadateľ sa musí zaviazať na dvojročné monitorovacie obdobie EUCF.

Svoju oprávnenosť si môžete overiť na tomto odkaze: https://fmp.eucityfacility.eu/iss/Check/

Akých aktivít sa týka grant?

Financovať sa môžu aktivity, ako napríklad:

  • (technické) štúdie uskutočniteľnosti,
  • analýzy trhu, analýzy zainteresovaných strán,
  • právne, ekonomické a finančné analýzy,
  • analýzy rizík atď.,

Spravidla ide o aktivity, ktoré sú potrebné na vypracovanie investičnej koncepcie. Tieto činnosti môžu vykonávať interní zamestnanci alebo externí odborníci.

Grant nemôže priamo financovať skutočné investície, ale pokrýva náklady na mobilizáciu zdrojov a prístup k službám na vypracovanie investičnej koncepcie.

Čo môžem získať?

Fixný grant 60 tisíc eur určený na pokrytie nákladov súvisiacich s vyššie uvedenými aktivitami.

Táto druhá výzva podporí rozvoj 69 investičných koncepcií s celkovým rozpočtom 4,14 miliónov eur. Rozpočet je delený na 3 regióny. Na Strednú a Východnú Európu, kde patrí aj Slovensko, pripadá 1,56 milióna eur.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Termín uzavretia výzvy je stanovený na 31. máj 2021 o 17:00 hod. Výsledky rozhodnutí by mali byť známe do augusta 2021.

Celkový proces podávania žiadosti pozostáva z dvoch hlavných krokov: kontroly oprávnenosti a úplnej žiadosti.

proces žiadosti

Všetky potrebné informácie o podmienkach výzvy nájdete na stránke výzvy EUCF


Q&A granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *