Posted on

Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu na zaujímavé aktivity, ktoré v týchto časoch môžu výrazne pomôcť sektoru kultúry. Pozrite si stručné detaily výzvy, ktoré potrebujete vedieť.

Pre koho je výzva určená?

Možnosť žiadať o tento grant je otvorená pomerne širokej skupine. Môže to byť fyzická osoba, podnikatelia ale aj vyšší územný celok, obec aj neziskový sektor.
Presnú definíciu žiadateľov (nájdete na str. 4) ale aj ďalšie detaily ohľadom žiadania si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Na aké aktivity môžem žiadať?

Vizuálne umenie, Podujatia, kultúrne centrá a časopisy, Vydávanie časopisov, Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť, Knižnice.

Úplný zoznam vrátane špecifických podaktivít nájdete vo výzve na tomto odkaze.

Čo môžem získať?

Celkovo je pre spomenuté aktivity vyčlenených 3,2 milióna eur čo nie je málo pri tomto druhu výzvy. Konkrétny rozpis alokácie je možné vidieť na tomto odkaze.

Dokedy mám čas?

Výzva má dva termíny uzávierok. Pre aktivity Vizuálne umenie, Podujatia, kultúrne centrá a časopisy, Vydávanie časopisov je termín uzávierky 23. novembra 2020 do 15:00 hod.
Pre Odbornú, výskumnú a vzdelávaciu činnosť a Knižnice je termín uzávierky 7. decembra 2020 do 15:00 hod.

Ako sa môžem zapojiť?

Musíte najprv zaslať žiadosť prostredníctvom elektronického systému FPU. Zároveň je nutné doručiť po registrácii v FPU aj podpísanú žiadosť buď elektronickým podpisom (pokyny k podaniu cez FPU) alebo fyzicky podpísanú žiadosť zaslanú pošou najneskôr do termínu uzávierky. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *