Posted on

Košický kraj vyhlásil výzvu na podporu cestovného ruchu v roku 2021. Program Terra Inkognita podporuje rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu ako aj rozvoj zážitkovej turistiky prostredníctvom trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na území Košického kraja.

Pre koho je výzva určená?

Oprávnenými žiadateľmi sú v zásade podnikatelia a organizácie Košického kraja, ktoré majú sídlo v Košickom kraji. Pre istotu ale prikladáme presnú špecifikáciu z výzvy:

  • právnická osoba so sídlom na území KSK alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK (napr. obce a združenia obcí, občianske združenia, neziskové organizácie, príspevkové organizácie)
  • fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK
  • organizácia, ktorej zakladateľom je KSK, pokiaľ sa nezúčastňuje procesu výberu alebo hodnotenia projektov na realizáciu cieľov programu alebo nezabezpečuje implementáciu programu.

Na aké aktivity môžem žiadať?

Môžete si vybrať z dvoch skupín. Prvá je Podpora podujatí, kde sa rozlišujú medzinárodné, regionálne podujatia a podpora minuloročných žiadateľov, ktorí v dôsledku COVID nemohli realizovať svoje podujatia.

Druhá skupiny podpory je zameraná na Podporu infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti, konkurencieschopnosti a imidžu Košického kraja. Tu môžete žiadať v rámci oblasti Ekoturizmus a Veľké rozvojové projekty.

Čo môžem získať?

V rámci oboch skupín oblasti podpory je vyčlenených až 832 400 €. Žiadateľ, ktorý uspeje, dostane finančné prostriedké prostriedky v pomere 90% z celkových oprávnených výdavkov projektu, teda žiadateľ prispieva iba pomerom 10%.

Dokedy mám čas?

Termín na podanie žiadosti je určený na koniec novembra, teda 30. novembra 2020.

Ako sa mám zapojiť?

Choďte na stránku výzvy Terra Incognita. Je veľmi dôležité prečítať si presné znenie výzvy aby ste si boli úplne istí, že podmienkam výzvy vyhovujete. Samotná žiadosť sa podáva v podobe elektronického formulára. K dispozícii je aj príručka pre žiadateľa a ukážky žiadostí. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *