Posted on

Fond na podporu umenia, ktorý spravuje Ministerstvo kultúry SR, pravidelne zverejňuje výzvy pre žiadateľov z oblasti kultúry a umenia. Aktuálne je otvorená výzva pod číslom 6/2022. Celkový balík peňazí, ktorý je umelcom v rámci výzvy k dispozícii, predstavuje takmer 1,2 milióna eur. Podpora má formu dotácií aj štipendií v oblastiach Hudba, Literatúra a Mesto kultúry. Do výzvy sa môžete zapájať do 14. februára. Pozrite si stručné detaily výzvy, ktoré potrebujete vedieť, ak chcete podporu získať.

Kto môže získať grant?

Žiadať o tento grant môže pomerne široká skupina. To znamená, že zapojiť sa môžete ak ste fyzická osoba, podnikateľ ale aj vyšší územný celok, obec aj neziskový sektor či vysoká škola.

Presnú definíciu žiadateľov (nájdete na str. 4) ale aj ďalšie detaily ohľadom žiadania si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva definuje oblasti podpory, ktoré môžete vidieť nižšie:

  • Hudba – tvorba a šírenie hudobného diela, medzinárodné mobility a prezentácie
  • Literatúra – preklad umeleckej literatúry, vydávanie prekladovej umeleckej literatúry, medzinárodné mobility a prezentácie
  • Mesto kultúry – mesto kultúry (2022) – iné subjekty, mesto kultúry (2023) – prípravná fáza

Detainejšiu špecifikáciu si môžete pozrieť priamo vo výzve. Presne definované oprávnené aktivity nájdete vo výzve (odkaz nižšie – Dôležité odkazy).

Čo môžem získať?

Fond celkovo vyčlenil na spomenuté aktivity takmer 1,2 milióna eur. V skutočnosti si o podporu môžete požiadať podľa toho, do ktorej oblasti sa zapájate.

  • Hudba (500 tisíc eur)
  • Literatúra (540 tisíc eur)
  • Mesto kultúry (130 tisíc eur)

Presný rozpis alokácie financií vrátane podprogramov si môžete pozrieť priamo vo výzve (odkaz nižšie – Dôležité odkazy).

Dokedy mám čas?

Výzva má určený termín uzávierky pre všetky uvedené podprogramy v rámci výzvy 6/2022 do 14. februára 2022 do 15:00 hod. Momentálne žiadosti už môžete zasielať.

Ako sa môžem zapojiť?

V prvom rade musíte zaslať žiadosť prostredníctvom elektronického systému FPU. Zároveň je nutné doručiť po registrácii v FPU aj podpísanú žiadosť buď elektronickým podpisom (pokyny k podaniu cez FPU) alebo fyzicky podpísanú žiadosť zaslanú poštou najneskôr do termínu uzávierky. Pred prvým podaním žiadosti sa musíte najskôr zaregistrovať v elektronickom registračnom systéme fondu: podpora.fpu.sk.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *