Posted on

Fond na podporu umenia, ktorý spravuje Ministerstvo kultúry SR, pravidelne zverejňuje výzvy pre žiadateľov z oblasti kultúry a umenia. Aktuálne je otvorená výzva pod číslom 7/2022. Celkový balík peňazí, ktorý je umelcom v rámci výzvy k dispozícii, predstavuje takmer 2,38 milióna eur. Podpora má formu dotácií aj štipendií v oblastiach Divadlo, Vizuálne umenie, Tradičná kultúra, Reštaurovanie zbierkových fondov a podporené budú aj medziodborové aktivity. Do výzvy sa môžete zapájať do 7. marca. Pozrite si stručné detaily výzvy, ktoré potrebujete vedieť, ak chcete podporu získať.

Kto môže získať grant?

Žiadať o tento grant môže pomerne široká skupina. To znamená, že zapojiť sa môžete ak ste fyzická osoba, podnikateľ ale aj vyšší územný celok, obec aj neziskový sektor či vysoká škola.

Presnú definíciu žiadateľov (nájdete na str. 4) ale aj ďalšie detaily ohľadom žiadania si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva definuje oblasti podpory, ktoré môžete vidieť nižšie:

  • Divadlo – tvorba a uvedenie javiskového diela, aktivity nezávislých divadiel, zoskupení a organizácií
  • Medziodborové aktivity – tvorba, vydávanie, uvedenie medziodoborového diela, mobility a prezentácie (kreatívny priemysel, výskum, projekty a vzdelávanie)
  • Vizuálne umenie – tvorba a realizácia diel (dizajn, tradičné a nové médiá, verejný priestor), mobility a prezentácie
  • Tradičná kultúra – vznik a prezentácia tvorba v rámci neprofesionálneho umenia
  • Reštaurovanie a odborné ošetrenie zbierkových fondov

Detainejšiu špecifikáciu si môžete pozrieť priamo vo výzve. Presne definované oprávnené aktivity nájdete vo výzve (odkaz nižšie – Dôležité odkazy).

Čo môžem získať?

Fond celkovo vyčlenil na spomenuté aktivity takmer 2,38 milióna eur. V skutočnosti si o podporu môžete požiadať podľa toho, do ktorej oblasti sa zapájate.

  • Divadlo (1 milión eur)
  • Medziodborové aktivity (280 tisíc eur)
  • Vizuálne umenie (750 tisíc eur)
  • Tradičná kultúra (150 tisíc eur)
  • Reštaurovanie a odborné ošetrenie zbierkových fondov (200 tisíc eur)

Presný rozpis alokácie financií vrátane podprogramov si môžete pozrieť priamo vo výzve (odkaz nižšie – Dôležité odkazy).

Dokedy mám čas?

Výzva má určený termín uzávierky pre všetky uvedené podprogramy v rámci výzvy 7/2022 do 7. marca 2022 do 15:00 hod. Momentálne žiadosti už môžete zasielať.

Ako sa môžem zapojiť?

V prvom rade musíte zaslať žiadosť prostredníctvom elektronického systému FPU. Zároveň je nutné doručiť po registrácii v FPU aj podpísanú žiadosť buď elektronickým podpisom (pokyny k podaniu cez FPU) alebo fyzicky podpísanú žiadosť zaslanú poštou najneskôr do termínu uzávierky.

Pred prvým podaním žiadosti sa musíte najskôr zaregistrovať v elektronickom registračnom systéme fondu: podpora.fpu.sk.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *