Posted on

Podniky sa od apríla budú môcť uchádzať o financie na rozvoj zelenej energie a modernizáciu energetickej infraštruktúry z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Ministerstvo hospodárstva avizuje až 9 výziev už od apríla. V priebehu 12 mesiacov sa tak Slovákom naskytne možnosť čerpať prostriedky z balíka viac ako 220 miliónov eur na podporu nových obnoviteľných zdrojov energie, repowering a zvyšovanie flexibility sústavy. Viac informácií sa dočítate v článku.

Kto sa bude môcť zapojiť?

Podľa podmienok uvedených v štátnej schéme, grant bude môcť prijať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.

V zásade, finančnú podporu budú prijímať malé a stredné podniky (MSP) ako aj veľké podniky. Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu

Aké oblasti budú podporené?

V rámci výziev bude možné žiadať prostriedky investičné projekty zamerané na nové obnoviteľné zdroje, teda:

  • na výstavbu nových zariadení na priamu výrobu elektriny zo slnka a vetra,
  • na využitie geotermálnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny prostredníctvom kogenerácie.

V prípade repoweringu sa o podporu môžu uchádzať projekty:

  • na modernizáciu existujúcich zariadení na využitie vodnej energie na výrobu elektriny, využitie biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny prostredníctvom kogenerácie a výrobu biometánu.

Tretia oblasť, ktorá bude podporovaná je zvyšovanie flexibility sústavy. Konkrétne pôjde o projekty:

  • budovania zariadení na uskladnenie energie (pripojené pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE) a
  • na zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím elektriny z OZE a na jeho uskladnenie.

Koľko budete môcť získať?

Minimálna a maximálna výška pomoci na jeden projekt bude špecifikovaná vo výzve tak, aby bol dodržaný strop 15 miliónov eur na jeden podnik a jeden investičný projekt. V roku 2022 by sa malo rozdeliť 137 miliónov eur, v tom ďalšom roku 90 miliónov eur.

Čo sa týka spolufinancovania, toto samozrejme bude pri podnikoch požadované. Z Plánu obnovy získate financie, v závislosti od veľkosti a sídla, nasledovne:

  • Malý podnik (maximálne 80% z grantu, v prípade Bratislavského kraja maximálne 65%)
  • Stredný podnik (maximálne 70% z grantu, v BA kraji maximálne 55%)
  • Veľký podnik (maximálne 60% z grantu, v BA kraji maximálne 45%)

Ako postupovať ďalej?

V prípade, že vás informácie k výzvam z Plánu obnovy na zelenú energetiku zaujali, nájdite si viac informácií a detailov podmienok priamo z dokumentu, ktorý uvádzame nižšie v sekcii „Dôležité odkazy“.

Ministerstvo hospodárstva SR avizuje, že prvé výzvy z tejto schémy budú vyhlásené v apríli. Je preto dobré sledovať webové sídlo MH SR ale tiež náš magazín grant UP, na ktorom budeme o tejto možnosti informovať.

Ak ešte neodoberáte náš newsletter, prihláste sa na odber a zostaňte v obraze. Newsletter zasielame každú druhú nedeľu.

Dôležité odkazy

Chceli by ste na stránkach grant UP vidieť viac informácií o Pláne obnovy?

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *