Posted on

Neziskový sektor, školy či samosprávy majú možnosť získať 3000 eur na projekty, ktoré vedú k zlepšeniu životného prostredia a kvality života ľudí na Slovensku. Ak si človek, ktorému nie je ľahostajné okolie a chceš meniť veci okolo seba, využi grant z Nadácie SPP a podaj svoj projekt do programu SPPoločne pre komunity, najneskôr 2. mája.

Kto môže získať grant?

 • Mimovládne organizácie
 • Školské zariadenia (materské, základné, stredné školy, univerzity, centrá voľného času, …)
 • Kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, strediská, …)
 • Samosprávy, obce a mestá

O financie na projekt nemôžeš požiadať ako jednotlivec, musíš to urobiť prostredníctvom vyššie uvedených subjektov (napr. ak si študent, tak cez školu).

Na aké aktivity dostanem grant?

Nadácia podporí projekty, ktoré budú zamerané na:

 • podporu zdravého životného štýlu,
 • podpora ekovýchovy,
 • podpora rôznych skupín obyvateľstva (napr. spájanie staršej a mladšej generácie a podobne),
 • podpora komunitných aktivít (kultúrno-spoločenské, kultúrno-výchovné, verejnosprospešné podujatia a podobne),
 • podpora inovatívnych nápadov s verejnoprospešným charakterom,
 • zlepšenie životného prostredia v konkrétnej lokalite,
 • podpora cirkulárnej ekonomiky,
 • vytváranie miest na stretávanie miestnej komunity.

Čo môžem získať?

Celková suma, ktorá je pre žiadateľov k dispozícii, je 100 000 eur.

Na jeden projekt môžeš získať najviac 3 000 eur. Podať môžeš iba jeden projekt.

Odporúča sa mať aj vlastné zdroje na spolufinancovanie.

Ako a dokedy požiadať?

Svoj projekt môžeš podať iba cez elektronický systém egrant kedykoľvek do 2. mája 2023 (vrátane).

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *