Posted on

Dezinformácie, nenávistné a vulgárne komentáre sú jedným z najväčších problémov súčasného online sveta. Nadačný fond Telekom teraz poskytuje grant na preplatenie paušálu v rámci projektu Elfovia.sk, ktorí bojujú proti dezinformáciám na sociálnych sieťach a v online priestore. O malý grant môžeš požiadať iba do 24. marca.

Kto môže získať grant?

  • právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
  • oprávnenými žiadateľmi nie sú samosprávy  (obce a VÚC) so sídlom na území SR, politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

Na aké aktivity dostanem grant?

Grant je určený na moderáciu diskusií na sociálnych sieťach žiadateľov odstraňovaním vulgárnych a nenávistných komentárov, hľadaním falošných účtov, vytipovaním komentárov a navrhovaním odpovedí na otázky sledovateľov, zapojením do projektu Elfovia.sk.

Grant sa udeľuje na predplatné paušálu na poskytovanie služby od Elfovia.sk v období od 14. februára 2023 do konca roka 2023.

Čo môžem získať?

Na svoj projekt môžeš získať najviac 2 400 eur. Vo výzve je pre všetkých žiadateľov k dispozícii 12 tisíc eur.

70 % sumy dostaneš po podpise zmluvy, zvyšok až po záverečnom reportingu formou refundácie.

Ako a dokedy požiadať?

Ak máš záujem zapojiť sa do výzvy, podaj si žiadosť cez systém darca.sk (zvoľ program ST Elfovia 2023) najneskôr do 24. marca 2023.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *