Posted on

Fond s názvom Talenty Novej Európy podporí v ročníku 2023 talentované deti a mládež sumou 66 tisíc eur. Výzva takto podporuje rozvoj schopností detí v oblasti vedy, umenia alebo športu. Ide o možnosť zabezpečiť deťom rovnakú štartovaciu čiaru v podobe nákupu študijných, umeleckých či športových potrieb alebo účasti na potrebných podujatiach. Tento ročník TNE prijíma prihlášky do konca marca.

Kto môže získať grant?

Grant môže získať dieťa od 8 do 25 rokov. V prípade, ak má dieťa menej ako 18 rokov, prihlášku podáva jej zákonný zástupca.

Pre oblasti umenie, šport a veda platia rôzne pravidlá, preto si dôkladne prečítaj podmienky pred prihlásením.

Pre všetky oblasti platí, že fond podporí iba dieťa, ktoré v uplynulých troch rokoch dosiahlo úspech na domácich alebo medzinárodných podujatiach a v prípade športu, nejde o profesionálnych športovcov.

Text Text

Na aké aktivity dostanem grant?

Grant môže byť použitý na oblasti veda, umenie a šport nasledovne:

  • výdavky súvisiace s účasťou na súťažiach, pretekoch, workshopoch konferenciách, sympóziách alebo stážach, na obstaranie hudobných nástrojov, vybavenia, pomôcok, prístrojov, materiálu a odbornej literatúry potrebnej k rozvoju talentu a ďalších potrieb
  • účastnícke poplatky, cestovné alebo ubytovacie náklady (nie na stravu).

Grant môžeš využiť len na úhradu nákladov vzniknutých od 1. marca do 30. novembra 2023.

Čo môžem získať?

Z celkového rozpočtu výzvy 66 tisíc eur môžeš získať 100 % financovanie potrieb definovaných v prihláške.

Prvá splátka grantu bude vo výške 70 % žiadanej sumy do 1 mesiaca. Zvyšných 30 % dostaneš po vyúčtovaní dokladov.

Ako a dokedy požiadať?

Výzva je pre záujemcov otvorená do 31. marca 2023 a prihlášku môžeš podať elektronicky na webe TNE.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *