Posted on

Nadácia Tatra banky podporí tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovácií. Podporený projekt musí byť zrealizovaný na pôde niektorého zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou. Nadácia finančne podporí tímy sumou 3 tisíc eur. Termín uzávierky je 16. október 2023.

Kto môže získať grant?

Cieľovou skupinou sú tímy študentov a odborníkov zo slovenských gymnázií a stredných odborných škôl s maturitou, ako aj z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zameraných na rozvoj digitálnych a IT inovácií.

Formálne sa teda môžu zapojiť:

  • slovenské gymnáziá,
  • odborné stredné školy s maturitou (verejné, cirkevné aj súkromné),
  • mimovládne neziskové organizácie.

Podmienkou je, že všetky náklady projektu, budú použite na výskumnú prácu tímov, ktorých súčasťou musia byť študenti týchto stredných škôl.

Na aké aktivity dostanem grant?

Nadácia podporí aktivity na praktickom projekte využívajúcom a rozširujúcom digitálne a IT zručnosti študentov stredných škôl, pričom bude sledovať obsahové kritéria programu:

  • originalitu, inovačný charakter alebo invenčnosť predmetu projektu,
  • praktickú využiteľnosť výstupov projektu,
  • medzi-sektorový prístup k projektu,
  • využiteľnosť projektu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na stredných školách, na ktorých budú projekty realizované, poprípade ich aplikácia aj pre študentov ostatných stredných škôl.

Čo môžem získať?

Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program celkovú sumu 20 tisíc eur. Na jeden projekt môžete získať maximálne 3 tisíc eur. Podporené budú maximálne dva projekty realizované na rovnakej strednej škole.

Ako a dokedy požiadať?

Do výzvy sa môžete zapojiť do 16. októbra 2023 prostredníctvom online formulára na webovej stránke Nadácie Tatra banky.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *