Posted on

Si inovatívny MSP s ambíciou konkurovať na nových medzinárodných trhoch? Potrebuješ otestovať technickú, obchodnú, právnu a sociálno-ekonomickú realizovateľnosť tvojej inovácie na novom trhu? Výzva Innowwide ťa zbaví rizika komercializácie a podporí tvoj projekt tým, že vytvorí priaznivé podmienky, ktoré potrebuješ na prijatie tvojho inovatívneho riešenia na zahraničných trhoch a taktiež ti poskytne financovanie až do výšky 60 tisíc eur. Výzva je otvorená do 17. októbra 2023.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú inovatívne malé a stredné podniky (MSP) vrátane mladých spoločností a začínajúcich podnikov z akéhokoľvek sektora:

  • so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo na Islande, v Izraeli, Nórsku alebo Turecku,
  • ktoré podnikajú v hospodárskej činnosti (predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na trhu),
  • ktoré sa snažia konkurovať a začínajú podnikať na nových a rozvíjajúcich sa trhoch po celom svete.

Samostatne zárobkovo činné osoby, pobočky, oddelenia/centrá/kancelárie zriadené v rámci alebo pod materskou organizáciou a bez vlastnej právnej subjektivity, partnerstvá a združenia alebo akýkoľvek iný subjekt odlišný od vyššie uvedeného nebudú oprávnené na financovanie.

Na aké aktivity dostanem grant?

V rámci výzvy budú financované tieto oprávnené aktivity:

  1. Prípravné práce na spoločnom vytváraní a prijímaní technológií (služby inovácie a transferu technológií): šetrné inovácie a prípravná fáza budúceho medzinárodného projektu výskumu a inovácií s lokálnym strategickým subdodávateľom, analýza prostredia duševného vlastníctva, technologický prieskum a overovanie noviniek, ocenenie technológie, analýza právnej situácie v oblasti technológií, návrh stratégie ochrany a zhodnocovania technológií, overovanie zhody certifikácie a homologizácie, dôkaz koncepcie v malom meradle
  2. Prieskum trhu: kvalitatívna analýza, obchodný prieskum produktov, kvantitatívna analýza trhu, analýza konkurencie, analýza potenciálnych partnerov pre distribúciu a marketing, analýza potenciálnych dodávateľov
  3. Overenie povolenia: administratívna a právna sloboda činnosti
  4. Obchodné cesty, veľtrhy, konferencie, informačné dni alebo networkingové a matchmakingové akcie, spoločné workshopy alebo stretnutia s potenciálnymi partnermi
  5. Špecifická príprava propagačného technického materiálu (orientovaná na zhodnotenie technológie)

Čo môžem získať?

Výzva Innowwide finančne podporí 70 projektov celkovou sumou 4,2 milióna eur. Miera finančnej podpory je až 70 % z minimálnych oprávnených nákladov vo výške 86 tisíc eur. Každý úspešný projekt získa fixnú dotáciu 60 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Do výzvy sa môžeš zapojiť do 17. októbra 2023 (14:00 hod.). Žiadosť o financovanie svojho projektu vyplníš a odošleš prostredníctvom platformy SmartSimple.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *