Posted on

Výrobný priemysel prechádza s príchodom digitalizácie výraznou transformáciou. Keďže technológia napreduje rýchlym tempom, spoločnosti si uvedomujú dôležitosť začlenenia digitálnych stratégií do svojich operácií, aby zostali konkurencieschopné na trhu. Jedným z kľúčových aspektov tejto digitálnej transformácie je technologické plánovanie. Proces, ktorý výrobcom pomáha plánovať a implementovať digitálne iniciatívy krok za krokom. V tomto článku sa dozvieš o plánovaní vo výrobnom priemysle so špecifickým zameraním na digitalizáciu a o projekte ReStartSME, ktorý ti ponúka príležitosť bezplatne vypracovať plán digitalizácie.

Aké sú kroky pri vytváraní plánu digitalizácie?

Prvým krokom pri vytváraní plánu digitalizácie je definovanie strategických cieľov. Výrobcovia musia posúdiť ich súčasný stav, identifikovať kritické body a predstaviť si želaný budúci stav. Napríklad ako môžu digitálne technológie zlepšiť rôzne aspekty výrobného procesu, vrátane dizajnu produktu, výroby, kontroly kvality a služieb zákazníkom. Stanovením jasných cieľov môžu výrobcovia vytvoriť plán, ktorý bude viesť ich cestu digitálnej transformácie.

Po definovaní cieľov je ďalším krokom identifikácia relevantných digitálnych technológií a riešení. Tento krok zahŕňa vykonávanie dôkladného výskumu, účasť na priemyselných konferenciách a spoluprácu s poskytovateľmi technológií. Cieľom je získať komplexné pochopenie dostupných možností a vybrať tie, ktoré sú v súlade so strategickými cieľmi.

Po identifikácii digitálnych technológií nastupuje plán implementácie, ktorý zahŕňa stanovenie priorít iniciatív, nastavenie časových plánov, prideľovanie zdrojov a definovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti pre sledovanie pokroku. Je dôležité rozdeliť cestu digitálnej transformácie do zvládnuteľných fáz, berúc do úvahy faktory, ako sú rozpočtové obmedzenia a organizačná pripravenosť.

Technologické plánovanie by nemalo byť statickým procesom

Ako sa technológie vyvíjajú a dynamika trhu sa mení, výrobcovia musia neustále prehodnocovať a aktualizovať svoj technologický plán digitalizácie. Tento iteratívny prístup im umožňuje využiť nové príležitosti, ktoré sa objavia. Pravidelné hodnotenia pomáhajú identifikovať potenciálne úzke miesta alebo odchýlky od pôvodného plánu, čo umožňuje včasné úpravy, aby sa zabezpečilo, že plán zostane v súlade s cieľmi organizácie.

Aké sú výhody implementácie plánu digitalizácie?

Existuje niekoľko výhod:

  • pomáha zefektívniť operácie identifikáciou neefektívnosti a automatizáciou manuálnych procesov, čo vedie k zvýšeniu produktivity a úsporám nákladov,
  • zvyšuje kvalitu produktov využívaním analýzy údajov a prediktívnej údržby, čím sa znižuje počet chýb a sťažností zákazníkov,
  • umožňuje výrobcom udržať si náskok pred konkurenciou prijímaním nových technológií a ponúkaním inovatívnych produktov a služieb,
  • podporuje spoluprácu a zdieľanie znalostí v rámci organizácie.

O projekte ReStartSME

Projekt ReStartSMEs ponúka výrobným spoločnostiam jedinečnú príležitosť bezplatne vypracovať technologický plán digitalizácie. Tím technologických expertov z IMEC a Eurecat sa s tebou zapojí do diskusie a po vyplnení hodnotiaceho testu vytvoria pre tvoju spoločnosť plán na mieru, ktorý povedie k úspešnej transformácii podnikania.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *