Posted on

Nezisková organizácia Creative Industry Košice vyhlasuje druhé kolo otvorenej výzvy grantového programu Inovuj ty! Výzva je určená pre aktivity jednotlivcov a subjektov neziskového sektora. Zameriava sa na zlepšovanie kvality života obyvateľov mesta Košice a podporu občianskej participácie. Žiadatelia z Košického kraja môžu svoje projekty s rozpočtom do 5 tisíc eur predkladať do 24. apríla 2022.

Kto môže získať grant?

Pôsobenie žiadateľa a realizácia projektov sú striktne viazané na územie mesta Košice a jeho okolieSídlo žiadateľa je striktne viazané na Košický kraj. Projekt môže predkladať:

 • Fyzická osoba
 • Občianske združenie
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • Nadácia
 • Neinvestičný fond

Na aké aktivity dostanem grant?

Cieľom grantového programu je podporiť projekty občianskeho sektora, ktoré sú zamerané na rozvoj kultúry verejných priestranstiev a ich vizuálnu kvalitu.

 • Identita a interpretácia miesta
  • podpora lokálnych daností verejného priestoru, originálne riešenie pre danú lokalitu
 • Umenie vo verejnom priestore
  • podpora umenia vo verejnom priestore, lokálna umelecká intervencia
 • Občianske aktivity vo verejnom priestore
  • podpora občianskej angažovanosti vo verejnom priestore
 • Bezpečné a inkluzívne miesto
  • ľahko dostupné miesto, otvorené pre rozmanité skupiny obyvateľstva
 • Ekologické mesto
  • zelený verejný priestor vytvárajúci a ovplyvňujúci priaznivú klímu mesta

Financie môžete získať na nasledovný účel:

 1. Fyzická revitalizácia verejných priestorov
 2. Podujatia stimulujúce spoločenskú interakciu a aktívny oddych vo verejnom priestore
 3. Kombinácia revitalizácie verejných priestorov a podujatia stimulujúceho spoločenskú interakciu a aktívny oddych vo verejnom priestore

Povinnou prílohou žiadosti o grant je písomný súhlas majiteľa pozemku, ktorého sa predkladaný projekt týka.

Čo môžem získať?

Projekt môže byť podporený dotáciou v maximálnej výške 5 000 eur.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť je možné podať najneskôr do 24. apríla 2022 cez elektronický formulár.

Dôležité odkazy

Zdroj: kosice2.sk


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *