Posted on

Program NEPHELE hľadá priemyselné malé a stredné podniky, ktoré podporí grantom vo výške 76 tisíc eur na projekt. Cieľom výzvy je vyvinúť súbor virtuálnych objektov, kompozitných virtuálnych objektov a digitálnych dvojčiat a rozšíriť ich v softvérovom balíku vo forme generických funkcií. Výzva je otvorená do 10. januára 2024.

Kto môže získať grant?

Samostatné priemyselné malé a stredné podniky (MSP) vrátane startupov a stredne veľké spoločnosti, ktoré sídlia v niektorom z členských štátov EÚ a jej zámorských krajín a území, ale aj pridružené krajiny k programu Horizont Európa.

Na aké aktivity dostanem grant?

Návrhy sa musia týkať aspoň jednej z týchto cieľových oblastí:

  • Vývoj virtuálnych objektov (VO) a voliteľných virtuálnych objektov (cVO) spolu so súborom generických alebo špecifických zariadení
  • Funkcie založené na rozšírení v softvéri (VOStack)
  • Vývoj digitálnych dvojčiat na základe konceptu cVO
  • Vývoj siete VO alebo mechanizmov riadenia bezpečnosti pre VOStack
  • Vývoj mechanizmov sémantickej interoperability

kaskádová výzva digitalizácia

Od uchádzačov sa vyžaduje, aby preukázali odborné znalosti a skúsenosti aspoň v jednej z týchto oblastí::

  • technológie internetu vecí: napr. HTTP, CoAP, MQTT, Web of Things
  • sémantická interoperabilita, bezpečnostné mechanizmy, vývoj digitálnych dvojčiat
  • Analytika údajov: Machine Learning (ML), TinyML, stream processing
  • Cloudové a okrajové počítačové technológie: vývoj aplikácií založený na mikroslužbách
  • Technológie správy siete: 5G a viac, NBIoT, ad-hoc siete

Čo môžem získať?

Program podporí až osem  priemyselných MSP, startupov alebo spoločností grantom vo výške 73 tisíc eur na jeden projekt, možnosť zúčastniť sa na 6-mesačnom podpornom programe a technický mentoring.

Ako a dokedy požiadať?

Podať žiadosť môžeš elektronicky v systéme FundingBox ID. Termín predkladania žiadostí pre výzvu je stanovený do 10. januára 2024. 

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *