Posted on

Krízový fond Karpatskej nadácie reaguje na krízové situácie v regióne východného Slovenska. Bol založený v roku 2020 po vypuknutí pandémie Covid-19, keď vzniklo uvedomenie a potreba rýchlo a efektívne reagovať na akútne potreby, ktoré prinášajú nečakané a kritické situácie. Utečenecká kríza vyvolaná vojnou na Ukrajine je najväčšou utečeneckou krízou v Európe v tomto storočí. Za prvé tri týždne vojny utieklo z Ukrajiny 3,2 milióna ľudí, z toho 221 000 utečencov prišlo na Slovensko. Aj preto Nadácia celý Krízový fond presunula na pomoc utečencom z Ukrajiny. Výzva je určená prevažne pre školy, obce a tretí sektor a uzávierka je priebežná – koná sa každý pondelok.

Kto môže získať grant?

O finančné prostriedky môžu žiadať organizácie, samosprávy a školy, ktoré pôsobia v Košickom a Prešovskom kraji:

 1. Občianske združenia
 2. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 3. Neinvestičné fondy
 4. Nadácie
 5. Slovenský červený kríž
 6. Miestne samosprávy (obce a mestá)
 7. Vysoké školy, stredné školy, základné školy a materské školy so sídlom v Košickom a Prešovskom kraji

Na aké aktivity dostanem grant?

Poskytovaná pomoc musí mať charakter humanitárnej alebo rozvojovej pomoci, a teda rýchlej reakcie na stav núdze spôsobenej mimoriadnou udalosťou, a to najmä formou:

 • zabezpečením ubytovania a základných životných potrieb,
 • materiálnej pomoci,
 • právnej, sociálnej alebo psychologickej pomoci,
 • zdravotníckej pomoci,
 • vzdelávania pre deti,
 • pomoci so začlenením sa na trh práce na Slovensku,
 • podporou bezpečnosti a prevencie obchodovania s ľuďmi,
 • pomoci Rómom a občanom iných krajín utekajúcim z Ukrajiny,
 • pomoci ľudom so zdravotným znevýhodnením,
 • inej podpornej pomoci v súvislosti s podmienkami tejto výzvy.

Čo môžem získať?

Na jeden projekt je možné požiadať o podporu v maximálnej výške 5 000 eur. Vo fonde je aktuálne 200 000 eur a rozpočet na udeľovanie grantovej pomoci sa vyčerpáva priebežne.

Ako a dokedy požiadať?

Do výzvy sa zapojíte prostredníctvom elektronického formulára na stránke Karpatskej nadácie. Projekty budú hodnotené na týždennej báze, pričom uzávierka pre žiadosti je každý pondelok o 13:00 hod.

Dôležité odkazy

Zdroj: karpatskanadacia.sk


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *