Posted on

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (ENEA) zverejnila v decembri výzvu s názvom Malé projekty inovačného fondu. Ide o jednostupňovú výzvu pod Európskou komisiou zameranú na projekty nízkouhlíkových technológií a procesov v rámci určených odvetví. Ak máte záujem zapojiť sa do výzvy, máte čas do marca. Viac informácií zistíte v prehľade nižšie, ktorý sme pre vás spracovali.

Kto môže žiadať o podporu?

Aby boli žiadatelia oprávnení na financovanie v rámci tejto výzvy, musia byť:

  • právnické osoby;
  • patriť do jednej z nasledujúcich kategórií: súkromné ​​subjekty, verejné subjekty alebo medzinárodné organizácie;
  • niesť priamu zodpovednosť za implementáciu a riadenie projektu, kde je to relevantné, spoločne s ostatnými žiadateľmi, t. J. Nekonať ako sprostredkovateľ.

Minimálny počet uchádzačov je jeden. Žiadosti môže predkladať konzorcium právnických osôb konajúcich spoločne.

V prípade žiadosti konzorcia právnických osôb sa financovanie pridelí konzorciu zodpovednému za realizáciu projektu. Subjekty zúčastňujúce sa na konzorciu budú musieť pred podpísaním dohody o grante medzi sebou podpísať dohodu o konzorciu – zaviesť svoje interné dohody a určiť koordinátora projektu.

Pridružené subjekty, ktoré sa podieľajú na projekte s financovaním, ale nestávajú sa príjemcami, sú povolené. Fyzické osoby nie sú oprávnené. Orgány EÚ nemusia byť súčasťou konzorcia.

Aké projekty budú podporené?

Projekty zamerané na inovácie v oblasti nízkouhlíkových technológií a procesov v odvetviach uvedených v prílohe I (surovinový a metalurgický priemysel, energetický priemysel, papierenský priemysel – presná špecifikácia v prílohe I).

Súčasou môže byť environmentálne bezpečné zachytávanie a využívanie uhlíka (CCU), ktoré významne prispieva k zmierňovaniu klimatických zmien, ako aj výrobky nahrádzajúce uhlíkovo náročné výrobky vyrobené v odvetviach uvedených v prílohe I , environmentálne bezpečné zachytávanie, geologické ukladanie (CCS) CO2 a inovatívne obnoviteľné zdroje energie a technológie skladovania energie.

Čo môžem získať?

V rámci tejto výzvy môžete žiadať financovanie projektov s minimálnymi celkovými kapitálovými výdavkami na úrovni 2,5 milióna eur. Vrchná hranica výdavkov nesmie presiahnuť 7,5 milióna eur.

Finančné prostriedky vyčlenené na túto výzvu predstavujú pre granty sumu 100 miliónov eur. Granty sa poskytnú ako paušálne sumy. Okrem toho bude Európska investičná banka v prípade niektorých projektov poskytovať pomoc pri vývoji projektov (PDA) vo forme služieb.

Ako a dokedy podať projektový zámer?

Pred predložením žiadosti si musíte pozorne prečítať text výzvy a jej prílohy. Následne je potrebné vytvoriť používateľský účet EULogin a zaregistrovať svoju organizáciu v registri účastníkov.
Po dokončení registrácie dostanete 9-ciferný identifikačný kód účastníka (PIC).

Žiadosť sa dá uložiť a pokračovať v nej, nie je potrebné podať ju naraz. Proces podania uskutočníte na stránke výzvy v sekcii „Start submission“.

Dôrazne sa odporúča predložiť návrhy v dostatočnom časovom predstihu, aby sa predišlo problémom na poslednú chvíľu. Akékoľvek technické problémy spôsobené odoslaním na poslednú chvíľu budú na riziko uchádzačov.

Dátum uzavretia výzvy je stanovený na 10. marca 2021 o 17:00 hod. stredoeurópskeho času. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *