Posted on

i-Portunus, ktorý zverejnil výzvu pre architektov, podporuje mobilitu umelcov, tvorcov a kultúrnych odborníkov zo všetkých krajín zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa.

Ide o druhú fázu podpory, ktorá trvá od konca roku 2020 do konca roku 2021 a súčasťou je päť otvorených výziev na podporu medzinárodnej mobility umelcov, tvorcov a kultúrnych odborníkov v sektoroch hudby, literatúry, architektúry a kultúrneho dedičstva.

Tieto otvorené výzvy budú vyhlasované priebežne, pričom jednou z nich je práve výzva, o ktorej informácie uvádzame nižšie.

Kto môže žiadať?

Táto výzva na predkladanie žiadostí je otvorená pre architektov a odborníkov v oblasti kultúry pôsobiacich v oblasti architektúry (jednotlivci a skupiny do 5 osôb) vo veku nad 18 rokov so všetkými vzdelávacími kvalifikáciami a úrovňami skúseností.

Ďalšou podmienkou je mať legálny pobyt v jednej z krajín Kreatívna Európa.

Čo je účelom mobility?

Mobilita musí trvať od 7 do 60 dní a musí sa uskutočniť do 30. novembra 2021.

Cesta môže byť vo forme nepretržitej cesty alebo prerušovanej (resp. segmentovanej, minimálne 5 dní a celkový počet dní musí byť stále medzi 7 a 60 dňami).

Hlavným cieľom mobility by mal byť jeden z nasledujúcich:

  • Medzinárodná spolupráca: napríklad v rámci medzinárodného projektu.
  • Rezidencie orientované na produkciu: napríklad budete priamo na mieste skúmať a vyvíjať nové dizajny týkajúce sa sociálneho a fyzického prostredia.
  • Profesijný rozvoj: napríklad sa zúčastňujete sieťových stretnutí, vitrín, workshopov, majstrovských kurzov a iných druhov školení mimo formálneho vzdelávania, napríklad kreatívnych centier.

Čo môžete získať?

Finančnú podporu na čiastočné financovanie cestovných nákladov (doprava, ubytovanie atď.) do inej (prípadne viacerých) krajín Kreatívnej Európy.

Poskytuje sa pevná suma 350,00 EUR na dopravu. Diéty sa stanovujú od prípadu k prípadu v závislosti od dĺžky mobility, pričom suma závisí od cieľovej krajiny až do výšky 2 650,00 EUR / osoba. Informácia o diétach pre jednotlivé krajiny je uvedená na webe výzvy.

Na jednu osobu je možné získať grant maximálne 3 000 EUR. Na výzvu je vyčlenených 500 tisíc eur a podporených by malo byť okolo 250 žiadostí.

Ako a dokedy požiadať?

Ak chcete podať žiadosť, musíte si vytvoriť účet a vyplniť formulár žiadosti v angličtine na adrese my.iportunus.eu pred termínom uzavretia výzvy, ktorý je stanovený na 14. marec 2021 o 18:00 CET.

Všetky inštrukcie a požiadavky si vopred preštudujte na stránke výzvy. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *