Posted on

Program LIFE vyhlásil výzvu na predkladanie projektových zámerov určenú pre mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú témami Európskej zelenej dohody. V rámci programu s názvom LIFE 2020 je tu snaha posilniť kapacitu takýchto mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov aby boli schopné mobilizovať a posilniť angažovanosť občianskej spoločnosti, ktorá by tak prispela k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody.

Európska zelená dohoda je ambiciózny plán Európskej komisie dosiahnuť prvú kontinentálnu klimatickú neutralitu do roku 2050, ktorá by mala nastať v Európe. V dôsledku pandémie COVID-19 v tomto smere utrpí najmä aktivita občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií.

Kto môže žiadať?

Žiadateľom musí byť jedna nezisková mimovládna organizácia, ktorá je primárne aktívna v oblasti životného prostredia alebo klímy a má sídlo v členskom štáte EÚ.

Žiadateľ musí preukázať svoje právne postavenie potvrdzujúce legálnu registráciu v EÚ pred 1. januárom 2018. Ďalej v závislosti od počtu obyvateľov krajiny, v ktorej sídli, musí preukázať svoju schopnosť pôsobiť na vnútroštátnej úrovni alebo aspoň na regionálnej úrovni.

Ďalšie kritériá oprávnenosti, ktoré musí žiadateľ splniť, sú uvedené v časti IV znenia výzvy, ktorú nájdete v aplikačnom balíčku.

Aké aktivity sa podporia?

Výzva v rámci programu LIFE 2020 chce posilniť kapacitu mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov. Očakáva sa, že akčné granty, ktoré sa budú financovať v rámci tejto výzvy, prinesú hmatateľné výsledky pri posilňovaní vedomostí a občianskej spoločnosti v jednej alebo viacerých tematických oblastiach Európskej zelenej dohody:

 • Zvyšovanie ambícií v oblasti podnebia
 • Čistá, dostupná a bezpečná energia
 • Priemysel pre čisté a obehové hospodárstvo
 • Budovy efektívne využívajúce energiu a zdroje
 • Udržateľná a inteligentná mobilita
 • Stratégia „Z farmy na vidličku“
 • Biodiverzita a ekosystémy
 • Nulové znečistenie prostredia bez toxických látok
 • Udržateľné financovanie

V praxi to môžu byť informačné kampane, účasť na verejných konzultáciách, spolupráca a budovanie koalícií s inými organizáciami, vypracovanie pozičných prác, konferencií, seminárov, školiace činnosti, akcie na zvyšovanie povedomia a šírenie informácií, akcie zamerané na vytváranie a zlepšovanie sietí, výmenu osvedčených postupov, štúdie, analýzy, mapovacie činnosti, konkrétne implementačné opatrenia, mobilizácia a podpora dobrovoľníkov atď.

Čo môžem získať?

Celkový orientačný rozpočet EÚ, ktorý je k dispozícii v rámci výzvy na predkladanie návrhov mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa Európskou zelenou dohodou (kód výzvy LIFE 2020 NGO4GD), predstavuje 12 miliónov eur.

Maximálna miera spolufinancovania je 60% celkových oprávnených nákladov na projekt. Zvyšných 40% nákladov bude plne hradených z vlastných príspevkov príjemcov projektu alebo doplnených spolufinancovateľmi.

Aby sa zabránilo možnému dvojitému financovaniu projektov využívajúcich fondy EÚ, na spolufinancovanie spomínaných 40% sa nemôžu použiť žiadne iné zdroje, resp. fondy EÚ.

Akým spôsobom požiadať?

Uzávierka prihlášok je v stredu, 31. marca 2021 o 17:00 CET.

Uchádzači musia predložiť svoje návrhy pomocou formulárov uvedených na stránke výzvy a priložením všetkých príslušných dokumentov. Podanie je elektronické a e-mailom iba na túto adresu:

EASME-LIFE-2020-NGO4GD@ec.europa.eu

Potvrdenie o prijatí žiadosti bude zaslané e-mailom s uvedením prideleného referenčného čísla projektu LIFE do 5 pracovných dní od prijatia.
Návrh sa musí predložiť v podobe jediného dokumentu vo formáte pdf, ktorý obsahuje všetky technické formuláre (t. J. Formuláre A a B pre návrh) a všetky finančné formuláre (formuláre F pre návrh).

V súvislosti s touto výzvou je plánovaný aj webinár na 12. január 2021. Viac informácií v tomto článku.


Súvisiaca publikácia

 

3 Replies to “Mimovládne organizácie z oblasti životného prostredia | Výzva”

  1. Dobrý deň, dobrá poznámka, aj pre ostatných. Tiež som s tým mal problém, tak som to hodil ako osobitný link vyššie (… „v aplikačnom balíčku“), ale teraz zisťujem, že ani takto to poriadne nefunguje. Asi tú url majú nejakú chybnú.
   V každom prípade, takým spôsobom, ako vravíte, sa to dá stiahnuť 🙂 Ďakujem za pripomienku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *