Posted on

i-Portunus, ktorý zverejnil výzvu pre muzikantov, podporuje mobilitu umelcov, tvorcov a kultúrnych odborníkov zo všetkých krajín zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa.

Ide o druhú fázu podpory, ktorá trvá od konca roku 2020 do konca roku 2021 a súčasťou je päť otvorených výziev na podporu medzinárodnej mobility umelcov, tvorcov a kultúrnych odborníkov v sektoroch hudby, literatúry, architektúry a kultúrneho dedičstva.

Tieto otvorené výzvy budú vyhlasované priebežne, pričom jednou z nich je práve výzva, o ktorej informácie uvádzame nižšie.

Kto môže žiadať?

Výzva je určená pre skladateľov, hudobníkov a spevákov, prednostne v žánroch klasickej hudby, jazzu a tradičnej hudby (jednotlivci alebo skupiny do 5 osôb). Podmienkou je tiež vek nad 18 rokov a potrebná kvalifikácia ako aj skúsenosti.

Žiadateľ musí mať tiež trvalý pobyt v jednej z krajín Kreatívnej Európy (zoznam na tomto odkaze).

Čo je účelom mobility?

Hlavným cieľom vašej mobility by mal byť aspoň jeden z nasledujúcich cieľov:

  • Medzinárodná spolupráca: napríklad finalizácia kompozície na mieste
  • medzinárodná spolupráca medzi výkonnými umelcami navzájom alebo skladateľmi a výkonnými umelcami
  • Rezidenčné pobyty zamerané na produkciu: výsledkom vašej mobility bude napríklad prezentácia novovytvoreného súboru prác
  • Profesionálny rozvoj: napríklad sa zúčastňujete sieťovacích stretnutí, workshopov, master kurzov a iných typov školení mimo formálneho vzdelávania.

Čo môžete získať?

Finančnú podporu na čiastočné financovanie cestovných nákladov (doprava, ubytovanie atď.) do inej (prípadne viacerých) krajín Kreatívnej Európy.

Mobilita musí trvať od 7 do 60 dní a musí sa uskutočniť do 30. novembra 2021.

Poskytuje sa pevná suma 350,00 EUR na dopravu. Diéty sa stanovujú od prípadu k prípadu v závislosti od dĺžky mobility, pričom suma závisí od cieľovej krajiny až do výšky 2 650,00 EUR / osoba. Informácia o diétach pre jednotlivé krajiny je uvedená na webe výzvy.

Na jednu osobu je možné získať grant maximálne 3 000 EUR. Na výzvu je vyčlenených 500 tisíc eur a podporených by malo byť okolo 250 žiadostí.

Ako požiadať?

Ak chcete podať žiadosť, musíte si vytvoriť účet a vyplniť formulár žiadosti v angličtine na adrese my.iportunus.eu pred termínom uzavretia výzvy, ktorý je stanovený na 28. februára 2021 o 18:00 CET.

Všetky inštrukcie a požiadavky si vopred preštudujte na stránke výzvy. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *