Posted on

i-Portunus, ktorý zverejnil výzvu na literárne preklady, podporuje mobilitu umelcov, tvorcov a kultúrnych odborníkov zo všetkých krajín zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa.

Ide o druhú fázu podpory, ktorá trvá od konca roku 2020 do konca roku 2021 a súčasťou je päť otvorených výziev na podporu medzinárodnej mobility umelcov, tvorcov a kultúrnych odborníkov v sektoroch hudby, literatúry, architektúry a kultúrneho dedičstva.

Tieto otvorené výzvy budú vyhlasované priebežne, pričom jednou z nich je práve výzva, o ktorej informácie uvádzame nižšie.

Kto môže žiadať?

Literárni prekladatelia nad 18 rokov, ktorí pôsobia v oblasti literatúry a majú všetky vzdelanostné kvalifikácie a skúsenosti a zároveň majú legálny pobyt v jednej z krajín Kreatívnej Európy (jednotlivci alebo skupiny do 5 osôb).

Čo je účelom mobility?

Hlavným cieľom vašej mobility by mal byť aspoň jeden z nasledujúcich cieľov:

  • Medzinárodná spolupráca: napríklad s autorom v rámci literárneho prekladu
  • Rezidenčné pobyty zamerané na produkciu: výsledkom vašej mobility môže byť napríklad ponorenie sa do konkrétneho „kontextu zdrojového jazyka“ v rámci literárneho prekladu
  • Profesijný rozvoj: napríklad sa zúčastňujete sieťovacích stretnutí, workshopov, master kurzov a iných druhov odbornej prípravy mimo formálneho vzdelávania.

Čo môžete získať?

Finančnú podporu na čiastočné financovanie cestovných nákladov (doprava, ubytovanie atď.) do inej (prípadne viacerých) krajín Kreatívnej Európy.

Mobilita musí trvať od 7 do 60 dní a musí sa uskutočniť do 30. novembra 2021.

Poskytuje sa pevná suma 350,00 EUR na dopravu. Diéty sa stanovujú od prípadu k prípadu v závislosti od dĺžky mobility, pričom suma závisí od cieľovej krajiny až do výšky 2 650,00 EUR / osoba. Informácia o diétach pre jednotlivé krajiny je uvedená na webe výzvy.

Na jednu osobu je možné získať grant maximálne 3 000 EUR. Na výzvu je vyčlenených 500 tisíc eur a podporených by malo byť okolo 250 žiadostí.

Ako požiadať?

Ak chcete podať žiadosť, musíte si vytvoriť účet a vyplniť formulár žiadosti v angličtine na adrese my.iportunus.eu pred termínom uzavretia výzvy, ktorý je stanovený na 28. februára 2021 o 18:00 CET.

Všetky inštrukcie a požiadavky si vopred preštudujte na stránke výzvy. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *