Posted on

Nadácia Tatra banky sumou do výšky 5-tisíc eur podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, z učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Nadácia vyčlenila na grantový program celkovú sumu 25-tisíc eur. Prihlásiť sa môžeš do 1. júla 2024.

Kto môže získať grant?

Aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Podporené budú tímy z:

 • Fakulty informatiky a informačných technológií a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
 • Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,
 • Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave,
 • Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy,
 • Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline,
 • Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline,
 • Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
 • odborov aplikovanej a priemyselnej informatiky ostatných slovenských vysokých škôl.

Na aké aktivity dostanem grant?

Podporené budú výskumné aktivity študentov v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky, ktorá bude nadväzovať na ich vzdelávací proces, pričom budú sledované obsahové kritériá programu:

 • originalita, inovačný charakter alebo invenčnosť predmetu výskumu,
 • praktická využiteľnosť výstupov výskumu,
 • medzisektorový prístup k výskumu,
 • využiteľnosť výsledkov výskumu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách technického zamerania.

Čo môžem získať?

Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program sumu 25-tisíc eur. Z tejto sumy môžeš získať maximálne 5-tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Termmín uzavierky je stanovený na 1. júla 2024, dokedy je potrebné, aby si vypracovaný projekt spolu s prílohami predložil prostredníctvom online formulára Nadácie Tatra banky.

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy

Podať žiadosť


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *