Posted on

EIT Manufacturing spustilo prvú výzvu na zapojenie sa do programu Gazelle Accelerator za rok 2021. Program sa zameriava na technologicky založené spoločnosti, ktoré vyvíjajú riešenia odpovedajúce na niektoré kľúčové technické výzvy, ktoré už boli identifikované európskymi hráčmi z priemyslu. Prostredníctvom programu Gazelle Accelerator podporí EIT nádejné európske podniky pri nastavení ich ponuky a vstupu na trh.

Čo je Gazelle Accelerator?

Program Gazelle Accelerator sa zameriava na podporu existujúcich technologicky založených spoločností, malých a stredných podnikov, startupov a Scalup spoločností z Industry 4.0. Podpora spočíva v urýchlení ich medzinárodných obchodných a inovačných kapacít. Prvý ročník zaznamenal u 46 účastníkov úspech a teraz sa otvára už tretia výzva.

Pre koho je výzva určená?

Programu Gazelle Accelerator sa môžu zúčastniť právnické osoby z celej Európy (malé, stredné podniky, startup, scalup).

Akých aktivít sa výzva týka?

V tejto výzve sa hľadajú spoločnosti zamerané na nasledujúce technológie:

  • Analytika a A.I. (artificial intelligence)
  • Platformy internetu vecí (IoT)
  • Simulácia a rozšírená/ virtuálna realita (augmented/ virtual reality)
  • Kolaboratívna a mobilná priemyselná robotika
  • Agilné výrobné aplikácie

Čo môžem získať?

Do konca roku 2021 sa programu zúčastní ďalších 50 podnikov, ktoré dostanú nasledujúcu podporu:

  • Podpora rozvoja podnikania: Prístup na trh (A2M) a prístup k financiám (A2F), obchodné školenie a koučing s odborníkmi, prístup na trh prostredníctvom akcií B2B s európskymi spoločnosťami, prístup k financiám prostredníctvom akcií B2F s európskymi investormi
  • Inovačná podpora: Podpora pri hľadaní partnerov z konzorcia, ktorí by sa mohli uplatniť vo Výzve na predkladanie návrhov na inovačné projekty EIT; nové možnosti spolupráce s ostatnými európskymi start-upmi a malými a strednými podnikmi zúčastňujúcimi sa na programe
  • Podpora internacionalizácie: Uľahčenie obchodného rastu, t. j. prístupu k rozhodovacím jednotkám vrátane zahraničných trhov a zákazníkov prelomením geografických hraníc v úzkej spolupráci s tímami na tvorbu podnikania v rámci EIT Manufacturing
  • Služby zakladania firiem šité na mieru trom spoločnostiam vybraným porotou odborníkov; dostanete špecializované obchodné služby na ďalšie zvýšenie úspechu.

Kedy a ako?

Výzva sa uzatvára v pondelok, 5. mája o 23:59 hod.

Zapojiť sa môžete vyplnením aplikačného formulára a jeho odovzdaním prostredníctvom stránky výzvy Gazelle Accelerator.

Všetky podmienky výzvy nájdete v samotnej výzve.


Q&A granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *