Posted on

Ak vás zaujíma najnovší vývoj a perspektívy automatizovanej mobility v budúcnosti, nenechajte si ujsť tretie vydanie Európskej konferencie o prepojenom a automatizovanom riadení (EUCAD2021), ktoré sa uskutoční online od 20. do 22. apríla 2021. Trojdňové podujatie bude skúmať cestu vpred k implementácii kooperačnej, Connected a automatizovanej mobilite (CCAM). Bude obsahovať aj diskusie o pripravovanom partnerstve CCAM a úlohe výskumu a inovácií v tomto segmente.

Čo je podstatou podujatia?

EUCAD 2021 spája politických lídrov z Európskej komisie a členských štátov s predstaviteľmi priemyslu, znalostných inštitútov a cestných úradov na vysokej úrovni, aby si vymieňali poznatky a skúsenosti z najnovšieho technologického vývoja a politík v oblasti CCAM.

Zároveň je snahou tiež diskutovať o výzvach a príležitostiach týkajúcich sa prepojenej a automatizovanej mobility. EUCAD je platforma na zdieľanie a kontrolu najnovšieho vývoja a nasadenia prepojených a automatizovaných technológií riadenia.

Stručný program

Riaditeľ CINEA, Dirk Beckers, prednesie 20. apríla o 13:00 hlavný prejav na plenárnom zasadnutí 2 na tému „Automatizovaná cestná doprava: od Horizontu 2020 do Horizontu Európa“.

Zameria sa na výsledky výziev a projektov Horizontu 2020 pre oblasť automatizovanej cestnej dopravy. Bude tiež diskutovať o úlohe CINEA (Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie) pri implementácii nového programu Horizont Európa a možných synergiách s ostatnými programami EÚ.

Súčasťou bude aj virtuálna výstava

Na konferencii sa počas celého podujatia uskutoční aj virtuálna výstava predstavujúca veľké množstvo dopravných projektov Horizont 2020 a CEF financovaných z prostriedkov EÚ a spravovaných agentúrou CINEA.

Tieto projekty prispeli významnými výskumnými akciami k pokroku v kľúčových technológiách pre inovatívne prepojené a automatizované funkcie a aplikácie riadenia. Tieto pokroky boli dosiahnuté prostredníctvom demonštrácií a pilotných testov, ktoré skúmajú výkon, bezpečnosť a akceptáciu týchto systémov používateľmi.

Registrácia

Na podujatie, ktoré sa koná od 20. do 22. apríla 2021 sa bezplatne môžete registrovať na odkaze https://eucad2021-conference.eu/signup


facebook grantUP banner tmavy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *