Posted on

Ocenenie ESET Science Award má otvorené nominácie do tretieho ročníka. Cieľom ocenenia je vyzdvihnúť prácu výnimočných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov a ukázať ich dôležitosť v našej spoločnosti. Prihlasovanie je otvorené do 17. mája 2021.

Ocenenie ESET Science Award otvára možnosť nominovať vedkyne, vedcov, pedagogičky a pedagógov do svojho tretieho ročníka. Aj tento rok sa bude ocenenie udeľovať v troch kategóriách: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Novinkou je aj finančná odmena

Novinkami tohto ročníka je vyššia finančná odmena v hodnote 10 000 eur pre laureátky a laureátov kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg a tiež finančná odmena pre všetkých finalistov a finalistky ocenenia.

Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Kategória oceňuje osobnosti, ktorých práca za posledných 10 rokov výnimočným spôsobom zviditeľnila slovenskú vedu v európskom alebo svetovom vedeckom priestore a má reálny alebo potenciálny presah aj do iných oblastí života slovenskej spoločnosti.

Nominovať výnimočnú osobnosť slovenskej vedy je možné prostrednítvom tohto formulára.

Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

Kategória oceňuje mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, ktorých pôsobenie možno označiť za výnimočne prínosné pre slovenský vedecký priestor a majú veľký potenciál do budúcnosti.

Nominovať výnimočného mladého vedca do 35 rokov je možné prostredníctvom tohto formulára.

Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Kategória oceňuje vysokoškolských pedagógov, ktorí sú výnimoční odborníci vo svojom odbore a súčasne motivujú študentov k výnimočným výsledkom a prispievajú k prehlbovaniu ich záujmu o štúdium vedných odborov.

Nominovať výnimočného vysokoškolského pedagóga môžete prostredníctvom tohto formulára.

Dokedy nominovať?

Nominácie do všetkých troch kategórií je možné zaslať do 17. mája 2021. Všetky informácie môžete získať priamo na webe výzvy.

Zdroj informácií: innonews.blog | esetscienceaward.sk


Q&A granty


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *