Posted on

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v uplynulých dňoch vyhlásila niekoľko výziev na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu organizácií Slovenska a iných krajín. Spomínané výzvy sa týkajú spolupráce s organizáciami s Taiwanom, Čínou, Poľskom, Srbskom a Ukrajinou. Pre každú z týchto krajín je k dispozícii osobitná výzva. Taiwan sa uzatvára 2. júna. O spoluprácu s ostatnými krajinami môžete žiadať až do 21. júna.

Pre koho sú výzvy určené?

Pre slovenskú právnickú osobu alebo slovenskú fyzickú osobupodnikateľa, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa zákona.

Akých aktivít sa týka grant?

V rámci verejných výziev pre rok 2021 môžete predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

 • príprava spoločných medzinárodných projektov
 • príprava spoločných publikácií a iných výstupov
 • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí
 • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky
 • zbieranie výskumných materiálov
 • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. január 2022. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 24 mesiacov.

Čo môžem získať?

Grant poskytne financie na realizáciu projektu. Objemy pre jednotlivé výzvy sú limitované nasledovne:

 • Taiwan: maximálne 10 000 eur na celú dobu riešenia a maximálne 5 000 eur na kalendárny rok projektu
 • Ukrajina: maximálne 6 900 eur na celú dobu riešenia a maximálne 3 450 eur na kalendárny rok projektu
 • Srbsko: maximálne 4 700 eur na celú dobu riešenia a maximálne 2 350 eur na kalendárny rok projektu
 • Poľsko: maximálne 4 000 eur na celú dobu riešenia a maximálne 2 000 eur na kalendárny rok projektu
 • Čína: maximálne 12 000 eur na celú dobu riešenia a maximálne 6 000 eur na kalendárny rok projektu

Pre nepodnikateľské subjekty agentúra poskytuje 100% finančných prostriedkov.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Lehota na predkladanie žiadostí pre Taiwan sa uzatvára 2. júna 2021, pre ostatné krajiny do 21. júna 2021.

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému APVV. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov
sa uzatvorí v príslušnom termíne o 12.00 hodine.

Potom je potrebné ešte v listinnej podobe podať požadované časti žiadosti vygenerované systémom (ak posielate na poslednú chvíľu, tak rozhoduje pečiatka pošty s dátumom podania).

Vaša žiadosť bude hodnotená len v prípade, že splníte tieto 3 podmienky:

 1. žiadosť je podaná prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí
 2. žiadosť je predložená a následne hodnotená súčasne na slovenskej aj partnerskej strane. Na slovenskej strane podáva žiadosť slovenský žiadateľ do agentúry a na partnerskej strane podáva žiadosť partnerská organizácia podľa pokynov organizácie, ktorá vyhlasuje výzvu v partnerskej krajine
 3. žiadosť spĺňa všetky podmienky danej výzvy (podmienky pri jednotlivých výzvach sa môžu mierne líšiť)

Informácie o jednotlivých výzvach a povinné dokumenty nájdete cez nasledovné odkazy:

Zdroj informácií: Agentúra pre podporu výskumu a vývoja SR


Q&A granty


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *