Posted on

Pre samosprávy je dostupná ďalšia zaujímavá výzva. Tentoraz môžu žiadať grant na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Za určitých podmienok si môžu o financovanie projektu požiadať aj mimovládky či subjekty súkromného sektora. Výzva pochádza z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý spravuje MIRRI SR. Z celkového balíka 8,6 milióna si môžete v prvom kole požiadať o financovanie už v decembri 2021. Pre tých, ktorí to nestihnú, je tu možnosť podať projekt do februára 2022 alebo neskôr, v závislosti od toho, kedy sa MIRRI rozhodne výzvu uzavrieť.

Kto môže získať grant?

Ak chcete o tento grant požiadať, je jedno, či pochádzate z rozvinutého alebo menej rozvinutého regiónu:

 • mesto, obec, združenie obcí (vyžaduje sa 5 % spolufinancovanie)
 • samosprávny kraj, ostatné subjekty verejnej správy (5 % spolufinancovanie)
 • mimovládne organizácie (5 % spolufinancovanie)
 • subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (10 % spolufinancovanie)
 • organizácia štátnej správy (nevyžaduje sa spolufinancovanie)

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva má za cieľ dosiahnuť zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobne dopravy. To chce dosiahnuť tromi aktivitami:

 1. zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,
 2. zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy,
 3. zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy.

Vaše predkladané aktivity by teda mali spadať aspoň do jednej z uvedených oblastí. Aby ste lepšie vedeli, čo si pod týmito oblasťami predstaviť, pozrite si výzvu od strany 9 (stiahnete na odkaze na konci článku).

Čo môžem získať?

Získať môžete financovanie od 90 % do 100 %, podľa typu žiadateľa (mieru spolufinancovania si môžete pozrieť vyššie: Kto môže získať grant?).

 • pre aktivity 1 a 2 (vidíte vyššie: Na aké aktivity dostanem grant?) môžete získať maximálne 3 milióny eur,
 • pre aktivitu 3 môžete získať maximálne 2 milióny eur.

Maximálne limity čerpania grantu majú svoje ďalšie obmedzenia, ktoré sa dočítate vo výzve na strane 15.

Ako a dokedy požiadať?

Ak chcete získať grant, musíte svoju žiadosť (ŽoNFP) podať prostredníctvom elektronického systému ITMS 2014. Dajte si pri tom pozor, aby ste nezabudli na žiadne povinné prílohy. 

Okrem podania projektu v ITMS je podmienkou podať vygenerovaný formulár ŽoNFP bez príloh tiež písomnou formou. To môžete urobiť dvoma spôsobmi:

  • elektronicky cez portál Slovensko.sk
  • v listinnej podobe na určené adresy, ktoré nájdete vo výzve.

Výzva má otvorený charakter, to znamená, že v určitých dátumoch sa urobí zber návrhov a urobí sa hodnotenie. Ak však svoj projekt stihnete podať do 1. hodnotiaceho kola, výrazne si tak zvýšite šance na úspech. Harmonogram hodnotiacich kôl je nasledovný:

 • 1. hodnotiace kolo sa uzavrie 6. decembra 2021
 • 2. hodnotiace kolo sa uzavrie 7. februára 2022
 • ďalšie hodnotiace kolo sa uzavrie vždy po dvoch mesiacoch až do uzavretia výzvy

Dôležité odkazy


Potrebujete pomôcť s výzvou?

Popíšte nám o tom viac ...


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *