Posted on

Fond na podporu umenia, ktorý spravuje Ministerstvo kultúry SR, pravidelne zverejňuje výzvy pre žiadateľov z oblasti kultúry a umenia. Aktuálne je otvorená výzva pod číslom 2/2022. Celkový balík peňazí, ktorý je umelcom v rámci výzvy k dispozícii, predstavuje takmer 3 milióny eur. Podpora má formu dotácií aj štipendií v oblastiach Divadlo, Hudba, Vizuálne umenie, Medziodborové aktivity a Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť. Do výzvy sa môžete zapájať do 8. novembra. Pozrite si stručné detaily výzvy, ktoré potrebujete vedieť, ak chcete podporu získať.

Kto môže získať grant?

Žiadať o tento grant môže pomerne široká skupina. To znamená, že zapojiť sa môžete ak ste fyzická osoba, podnikateľ ale aj vyšší územný celok, obec aj neziskový sektor či vysoká škola.

Presnú definíciu žiadateľov (nájdete na str. 4) ale aj ďalšie detaily ohľadom žiadania si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva definuje oblasti podpory, ktoré môžete vidieť nižšie:

  • Divadlo (Prehliadky, festivaly, súťaže, medzinárodné mobility a prezentácie)
  • Hudba (Festivaly, súťaže, koncerty, aktivity nezávislých hudobných organizácií, mobility a prezentácie)
  • Vizuálne umenie (Individuálne a kolektívne výstavy a prezentácie – aj dizajn)
  • Medziodborové aktivity (Podujatia, prezentácie a mobility – výskumné, vzdelávacie aj kreatívne aktivity)
  • Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť (Tradičná kultúra a folklorizmus, kultúrno-osvetové aktivity)

Detainejšiu špecifikáciu si môžete pozrieť priamo vo výzve. Presne definované oprávnené aktivity nájdete vo výzve na tomto odkaze.

Čo môžem získať?

Fond celkovo vyčlenil na spomenuté aktivity viac ako 2,9 milióna eur. V skutočnosti si o podporu môžete požiadať podľa toho, do ktorej oblasti sa zapájate.

  • Divadlo (330 tisíc eur)
  • Hudba (780 tisíc eur)
  • Vizuálne umenie (450 tisíc eur)
  • Medziodborové aktivity (370 tisíc eur)
  • Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť (1 milión eur)

Presný rozpis alokácie financií vrátane podprogramov je možné vidieť na tomto odkaze.

Dokedy mám čas?

Výzva má určený termín uzávierky pre všetky uvedené podprogramy v rámci výzvy 2/2022 do 8. novembra 2021 do 15:00 hod. Momentálne žiadosti už môžete zasielať.

Ako sa môžem zapojiť?

V prvom rade musíte zaslať žiadosť prostredníctvom elektronického systému FPU. Zároveň je nutné doručiť po registrácii v FPU aj podpísanú žiadosť buď elektronickým podpisom (pokyny k podaniu cez FPU) alebo fyzicky podpísanú žiadosť zaslanú poštou najneskôr do termínu uzávierky.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *