Posted on

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v rámci EIT, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti, pričom pre oblasť výroby je to EIT Manufacturing. Práve tento KIC vyhlásil súťaž LEADERS – Women Innovators in Manufacturing at EIT RIS pre ženy inovátorky z takzvaných RIS krajín. Výzva je otvorená do 31. júla 2021.

Pre koho je výzva určená?

Výzva sa zameriava na ženy inovátorky – profesionálky, výskumníčky alebo podnikateľky, z krajín oprávnených v rámci EIT RIS (Slovensko aj Česká republika sú RIS krajiny), ktoré zohrali vedúcu úlohu pri vývoji inovatívnych riešení týkajúcich sa výroby so silným finančným, environmentálnym alebo spoločenským dopadom.

Čo môžem získať?

V prvom kole návrhov bude predbežne vybraných 30 uchádzačov, ktorí dostanú online školenie zamerané na „predanie nápadu“, tzv. pitch.

V druhom kole návrhov bude šesť najlepších uchádzačov pozvaných na slávnostné odovzdávanie veľkých cien, kde traja víťazi dostanú publicitu a ceny vo výške:

  • 10 000 eur
  • 7 500 eur
  • 5 000 eur

Ako a dokedy požiadať?

V rámci prvého hodnotiaceho kola vyplňte online formulár žiadosti v angličtine do 31. júla 2021 do 17:00 hod.

Viac informácií môžete získať zo stránky výzvy alebo priamo zo znenia samotnej výzvy.

Zdroj informácií: eraportal.sk a ris.eitmanufacturing.eu


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *