Posted on

Mesto Košice vyhlasuje výzvu zameranú na spoluprácu medzi samosprávou a verejnosťou v rámci kultúrno-športového rozvoja mesta. Hlavným cieľom je osloviť čo najväčší počet obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Zámerom je vytvoriť podujatie, ktorého myšlienka bude zameraná na relaxačno-pohybový rozvoj osobnosti. Uskutočnenie podujatia podlieha prihlasovaním projektov a následným hlasovaním záujmu verejnosti. Maximálna dotácia na jeden projekt je 1 500 eur a uzávierka podávania žiadostí je 31. júla 2021.

Kto môže požiadať o grant?

Právnické osoby so sídlom v meste Košice, ktoré vykonávajú činnosť na území mesta Košice:

  • školy a školské zariadenia, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice,
  • občianske združenia vykonávajúce športovú respektíve kultúrnu činnosť,
  • neziskové organizácie vykonávajúce športovú respektíve kultúrnu činnosť.

Na aké aktivity môžem žiadať?

  • športová respektíve kultúrna činnosť v prospech širšej komunity,
  • vzdelávacie aktivity a športové a kultúrne workshopy,
  • kultúrno-športový rozvoj mesta,
  • športovo-kultúrnych podujatí, ktorých hlavným cieľom je osloviť čo najväčší počet obyvateľov mesta a jeho návštevníkov,
  • podujatie, ktorého myšlienka bude zameraná na relaxačno-pohybový rozvoj osobnosti,
  • projekty zamerané na tvorbu športových a kultúrnych nástrojov komunikácie s mladými ľuďmi a seniormi,
  • a iné aktivity, ktoré súvisia so špecifickými cieľmi výzvy.

Aktivity musia byť zrealizované do 30. novembra 2021.

Čo môžem získať?

Maximálna dotácia, ktorú môžete získať na svoj projekt je 1 500 eur. Celkovo je na výzvu alokovaných 20 tisíc eur.

Výzva spomína aj spolufinancovanie v zmysle nariadenia mesta č. 190 o poskytovaní dotácií. Toto nariadenie spomína mieru spolufinancovania 10 %, čo v takomto prípade znamená 150 eur.

Ako a dokedy požiadať?

Formulár žiadosti je potrebné vyplniť a podklady zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia).

Ak sa žiadosť podáva v elektronickej podobe, žiadosť musí byť autorizovaná a doručená do elektronickej schránky mesta zriadenej podľa osobitého predpisu. Elektronické žiadosti musia záujemcovia podať na mailovej adrese kultura.sport@kosice.sk alebo na webe https://kosice.egrant.sk.

Žiadosť musí byť doručená najneskôr do 31. júla 2021. Celé znenie výzvy si môžete prečítať na tomto odkaze.


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *