Posted on

Projekt ELIIT vyhlasuje svoju druhú výzvu, ktorá sa zameriava na podporu spolupráce medzi malými a strednými podnikmi pôsobiacimi v textilnom, odevnom, kožiarskom a obuvníckom priemysle a poskytovateľmi inovatívnych technológií, ktoré by mohli zlepšiť výkonnosť malých a stredných podnikov (MSP).

Kto môže požiadať o grant?

Žiadať môžu malé a stredné podniky so sídlom v krajinách Európskej únie alebo v krajinách COSME, vlastníci alebo poskytovatelia technológií (výskumné centrá, univerzity a inovačné centrá).

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Cieľom výzvy je podporiť MSP pôsobiacich v textilnom, odevnom, kožiarskom alebo obuvníckom priemysle. Tieto podniky by mali byť ochotné integrovať inovatívne technologické riešenia do svojich produktov, služieb alebo procesov na vývoj produktov s vysokou pridanou hodnotou a ziskovosťou.

Čo môžete získať?

V rámci projektu ELIIT je pre každého žiadateľa (partnerstvo) poskytovaný finančný grant vo výške 70 000 eur.

Ako a dokedy požiadať?

Prihlášky je možné poslať do 14. apríla 2021 cez registračný formulár. V rámci formulára bude overená spôsobilosť a oprávnenosť žiadateľa a v ďalšom kroku sa podáva projektový návrh.

Viac informácií o výzve nájdete na tejto webovej stránke.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *