Posted on

Na základe predchádzajúceho úspechu projektu DIRS je projekt 6i-DIRS druhým COFUND doktorandským programom, ktorý bol v rámci akcie Európskej komisie Marie Skłodowska-Curie COFUND udelený univerzite v Deuse v Španielskom Bilbau. Cieľom 6i-DIRS je nábor vynikajúcich výskumných pracovníkov v prvých rokoch doktorandského štúdia s cieľom generovať interdisciplinárne, medzinárodné a medzirezortné projekty a dizertačné práce, podporovať a rozširovať ich kariérne vyhliadky a propagovať ich sociálne príspevky v súlade so zásadami stanovenými v Európskej charte pre výskumných pracovníkov, Kódexom správania pre nábor výskumných pracovníkov a Zásadami EÚ pre inovačné doktorandské štúdium.

V súčasnosti je druhá výzva pre uchádzačov už otvorená. Projekt zahŕňa sedem doktorandských programov a 24 výskumných tímov excelentnosti s 5 interdisciplinárnymi platformami a 4 interdisciplinárnymi oblasťami. V roku 2020 bolo do prvej výzvy projektu 6i Dirs prijatých 10 výskumných pracovníkov. Táto druhá výzva pre uchádzačov bude otvorená do 5. marca 2021. K dispozícii je 16 vybraných tém na nábor. Do výzvy na rok 2021 bude prijatých 9 výskumných pracovníkov.

Kto môže požiadať o grant?

Uchádzači bez obmedzenia veku či národnosti, musia spĺňať nasledovné

 • byť výskumnými pracovníkmi v počiatočnom štádiu (tj. musia byť v prvých štyroch rokoch svojej kariéry vo výskume a ešte im nebol udelený doktorát)
 • nežili alebo nevykonávali svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium) v krajine hostiteľskej organizácie dlhšie ako 12 mesiacov počas 3 rokov bezprostredne pred termínom uzávierky výzvy
 • mať oficiálny magisterský/ inžiniersky titul v odbore súvisiacom s ponúkanou pozíciou a doktorským programom s vynikajúcim akademickým záznamom (známky B alebo lepšie) a pokročilou angličtinou (minimálne C1 alebo ekvivalent)

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Grant je viazaný na jednu zo 16 konkrétnych tém, z ktorých si uchádzači môžu vybrať. Všetky témy si môžete pozrieť na tejto stránke.

Čo môžem získať?

 • trojročná pracovná zmluva s úplným sociálnym zabezpečením
 • výber z niekoľkých tém súvisiacich so 7 vysoko kvalitnými doktorandskými programami, 24 vynikajúcimi výskumnými tímami,
  5 interdisciplinárnymi platformami a 4 interdisciplinárnymi oblasťami
 • plán kariérneho rozvoja osobného výskumu
 • možnosti odbornej prípravy na rozvoj základných výskumných zručností, ako aj osobných, doplnkových a prenosných schopností
 • medzinárodné skúsenosti prostredníctvom mobility a spolupráce s inštitúciami po celom svete
 • medziodvetvové výskumné spolupráce s viac ako 40 podpornými inštitúciami

Ako a dokedy požiadať o grant?

Proces podávania žiadosti sa realizuje výhradne prostredníctvom online platformy 6i Dirs na https://researchpositions.deusto.es/.

Výzva je otvorená do 5. marca 2021 do 15.00 SEČ. Pred odoslaním si prečítajte sprievodcu pre žiadateľov a ďalšie informácie zverejnené na webovej stránke 6i Dirs. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *