Posted on

Ministerstvo obrany SR podporí zmysluplné projekty mimovládnych organizácií dotačným príspevkom. V porovnaní s minulými rokmi rozhodol minister obrany Jaroslav Naď navýšiť poskytovanú sumu na viac ako trojnásobok. Rezort obrany plánuje pre tento účel v tomto roku prerozdeliť až 320 000 eur.

„Podpora spolupráce s mimovládnymi neziskovými organizáciami je pre rezort nesmierne dôležitá. Som veľmi rád, že sa nám podarilo navýšiť sumu, ktorú chceme prerozdeliť na zaujímavé a zmysluplné projekty. Verím, že o žiadateľov nebude núdza a vďaka prerozdeleniu týchto finančných prostriedkov prispejeme k napĺňaniu jedného z našich cieľov – vzbudzovaniu záujmu a zvyšovanie informovanosti o témach, ktorými každodenne žije náš rezort,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď. Doplnil, že o dotáciu sa môžu uchádzať občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie zaslaním písomnej žiadosti.

Kto môže požiadať o grant?

O grant môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie, ktorých projekty sú zamerané na tieto činnosti:

  • Vzdelávacie aktivity, branno-športové, kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Mušia však podporovať výchovu občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu, informovanie verejnosti o NATO a EÚ, prípravu občanov na obranu SR a prezentáciu Ozbrojených síl SR.
  • Tiež mimovládne organizácie s projektami, ktoré budú nápomocné pri procese personálneho doplňovania Ozbrojených síl SR. Musia byť zamerané na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Dotáciu je možné poskytnúť aj na úhradu nákladov, ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane členského príspevku

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

  • Grant sa poskytuje na podporu vzdelávacích aktivít, branno-športové, kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Avšak musia podporovať výchovu občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu, informovanie verejnosti o NATO a EÚ, prípravu občanov na obranu SR a prezentáciu Ozbrojených síl SR.
  • Taktiež aj podpora kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov, či podpora vrcholového a výkonnostného športu a starostlivosť o športové talenty.

Pre lepšie nasmerovanie žiadateľov o poskytnutie dotácie stanovil rezort obrany 15 nezáväzných prioritných oblastí. Patria medzi nich aj zvyšovanie záujmu obyvateľstva o obranu ako cesta k zvládaniu ohrozenia, nové technológie a komunikačné kanály a ďalšie.

Čo môžete získať?

Pre túto výzvu bolo vyčlenených 320 000 eur, ktoré budú rozdelené medzi jednotlivé projekty.

Ako a dokedy požiadať o grant?

O dotáciu môžu mimovládne organizácie požiadať najneskôr do ‪31. marca 2021. Žiadatelia môžu otázky súvisiace s výzvou a postupom predkladania žiadostí o dotáciu adresovať na emailovú adresu: dotacie@mod.gov.sk. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle MO SR v tomto odkaze. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *