Posted on

Spoločný európsky program pre zriedkavé choroby (European Joint Programme on Rare Diseases, EJP RD) otvoril novú nadnárodnú výzvu na predkladanie návrhov na rok 2021 s názvom Joint Transnational Call (JTC 2021), ktorá je určená na podporu zlepšovania zdravotnej starostlivosti a každodenného života ľudí so zriedkavými chorobami.

Na JTC 2021 sa zúčastní niekoľko národných a regionálnych financujúcich organizácií, ktoré budú v rámci akcie EJP-COFUND financovať mnohostranné výskumné projekty týkajúce sa zriedkavých chorôb, medzi nimi aj Slovenská akadémia vied (SAV).

Kto môže požiadať o grant?

  • Výskumné projekty, ktoré musia zahŕňať skupinu zriedkavých chorôb alebo konkrétne zriedkavé ochorenie v nadväznosti na európsku definíciu, ktorá ako zriedkavú chorobou definuje „akúkoľvek chorobu postihujúcu menej ako 5 ľudí z 10 000 v EÚ“.
  • Maximálna doba trvania projektu sú tri roky a financované budú iba nadnárodné projekty. Každé konzorcium, ktoré predkladá návrh, musí zahŕňať troch až šiestich oprávnených hlavných výskumných partnerov z najmenej troch rôznych zúčastnených krajín. Počet partnerov sa dá zvýšiť na osem v prípade, že budú v konzorciu zahrnutí partneri zo zúčastnených krajín, ktorí sú zvyčajne nedostatočne zastúpení v projektoch, a to Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Litva, Poľsko a Turecko, alebo bude zahŕňať výskumných pracovníkov v počiatočnej kariére ako riadnych partnerov.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

  • Grant sa poskytuje pre výskumné projekty týkajúce sa zriedkavých chorôb.
  • Cieľom tejto výzvy je podpora nadnárodných, inovatívnych a multidisciplinárnych výskumných projektov v oblasti humanitných a spoločenských vied, s cieľom zlepšiť vykonávanie zdravotnej starostlivosti a každodenný život ľudí so zriedkavými chorobami.

Pre presné informácie o oprávnených oblastiach si pozrite stránku výzvy.

Čo môžete získať?

Možnosť finančnej podpory od národných a regionálnych financujúcich organizácií.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Na výzvu sa reaguje v dvoch kolách. Predbežné návrhy musia byť podané do 16. februára 2021 (1. kolo). Kompletné návrhy musia byť podané do 15. júna 2021 (2. kolo). Viac informácií o výzve sa dočítate na tomto odkaze (web stránka výzvy). Presné znenie výzvy nájdete v tomto pdf dokumente. 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *